Ny kurs ska lära jurister tala klarspråk

- in Nyheter
@Lundagård

Nu kan juriststudenterna få lära sig att tala så att alla förstår. Från och med vårterminen kommer en kurs med fokus på kommunikation och medier att hållas.

Förmågan att ta sig an ett möte med media på bra sätt blir allt viktigare inom många yrkesområden. Inte minst inom juridiken.

Efter att studenter vid juristprogrammet i Lund påpekat bristen i kommunikationsutbildning på programmet, har nu Juridiska fakulteten nu agerat och instiftat en valbar kurs i kommunikation.

15 poäng på halvfart
Den nyinstiftade kursen är om 15 högskolepoäng och kommer vara valbar efter de första sex grundterminerna.

Kursen anpassar sig inte bara till ett modernt medieklimat – utan även till ett modernt sätt att undervisa. Den kommer att ges genom ”flipped classroom” och främst bygga på förinspelade föreläsningar med bland annat advokater, rättstolkar och journalister som ger sin syn på juridisk kommunikation.

Föreläsningarna kommer sedan ligga till grund för praktiska examinationsmoment.

– Man gör övningarna hemma, men diskuterar och analyserar dem på seminarier i skolan, säger Sylvia Åberg, kursföreståndare och universitetsadjunkt för Juridiska fakulteten.

”De flesta ämnen är fackspråk”
Syftet med kursen är att dels möjliggöra kommunikationsvägar mellan jurister och andra – men också att förenkla kommunikationen som sker.

Martina-JF
Martina Borgström, ordförande Juridiska föreningen.

– Jag tror att de flesta ämnen får ett fackspråk. Särskilt jurister som anställs av de som inte har en juridisk bakgrund ska kunna kommunicera så båda parter förstår varandra, säger Martina Borgström, ordförande för Juridiska föreningen.

Kursen kommer att hållas på halvfart för att göras tillgänglig för så många som möjligt.

– Det var viktigt för oss att kursen skulle gå på halvfart över båda perioderna, så studenterna slipper välja bort en annan fördjupningskurs, fortsätter hon.

JF nöjda med utfallet
Juridiska föreningen har varit delaktiga i utvecklandet av kursen och är nöjda med utfallet.

– Vi har varit väldigt pådrivande i att det här ska genomföras. Idén väcktes av Juridiska fakulteten och sedan har vi varit med och hjälpt till att utveckla den och gett input på det vi tyckte saknades, säger Martina Borgström.

Nu kommer kursen att gå i genom en provperiod, för att sedan utvärderas.

– Sen så är det alltid så med nya kurser, att det är svårt att veta hur bra det blir förrän de gått en termin och utvärderats.

Kursen startar under vårterminen 2016.