En försiktig optimist

- in Nyheter

En jämställd arbetsmarknad, möjligheten att samarbeta över partigränserna och om Petter Niklas. Det talade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om under tisdagens Studentafton.

”Varför ska studenter bry sig om facket?”

En person i publiken frågade under tisdagens studentafton oblygt det som många studenter nog undrar när de hör om Landsorganisationen i Sverige, LO.

– Visst vore det fantastiskt om vi skulle bilda en allians mellan studenter och LO, svarade Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.

LO vill verka för att förbättra arbetssituationen för anställda och har uppåt en och en halv miljon medlemmar. Under kvällens Studentafton blickade Karl-Petter Thorwaldsson i huvudsak  framåt och såg en mycket lovande relation med landets studenter.

– Vi måste hjälpas åt, sa han och förklarade vidare att studenter och anställda delar samma typer av problem.

Därför måste vi också skapa flera forum att samverka i. Detta menar han bidrar till att goda krafter i samhället blir starkare som kan stå upp för optimismen.

Under kvällen diskuterade Karl-Petter Thorwaldsson alltifrån sin högstadietid – han drog som vanligt anekdoten om hur hans klasskompisar skrattade åt honom när lärarna läste upp hans mellannamn ”Petter Niklas”– till vikten av att skapa jämlikhet genom att åstadkomma full sysselsättning i Sverige.

Samtalet modererades av Paula Muliari, lektor på Malmö högskola. Hon backades upp av studenterna Sebastian Persson och Henrietta Flodell, som satt i aftonens studentpanel.

Långsiktigt menade Karl-Petter Thorwaldsson att en av våra utmaningar är att marknadsföra svenska ungdomar för att stärka deras chanser att få en plats på arbetsmarknaden.

Synen på den unga arbetskraften måste bli lika positiv i Sverige som den är exempelvis är Norge –många ungas tillflyktsort i jakt på sysselsättning.

Samtidigt måste unga vara flexibla inför arbetsmarknaden – globaliseringen har förändrat spelplanen och det kan därför vara bättre att förhandla om allmän visstid än att avskaffa den helt.

Men det kanske mest intressanta under kvällen stod Karl-Petter Thorwaldsson för i frågan om samarbete över partigränser.

En av gästerna frågade honom om hans syn på det täta samröret med Socialdemokraterna och huruvida det kan hjälpa eller stjälpa LO.

Den försiktige optimisten skämtade då om att det ibland kan vara svårt att vara så starkt förknippad med just ett parti. Samtidigt stod han upp för dess historia och hur de växelverkat med varandra sedan facket och Socialdemokraterna bildades.

– Tillsammans kan vi bilda allianser, sa han avslutande.

Fyra snabba med Karl-Petter Thorwaldsson efter Studentaftonen.

Varför är det viktigt att engagera sig i facket som student?

– För att kunna bilda en allians som tillsammans kan verka för mer jämlikhet. 

Kan studentrörelser göra mer i kampen mot SD?

– Vore Kul! Står vi upp för allas lika värde kan vi också arbeta för allas lika rätt till jobb.

Vad kan facket göra åt kvinnors fallande löneutveckling?

– Vi måste se till att kvinnors löneutveckling inte stannar av i trettioårsåldern, då många kvinnor skaffar barn. Samtidigt måste vi ändra synen på vilka jobb som är värda mer uppskattning.

Vad är din vision för facket?

– Att skapa ännu mer kollektiv styrka!