Är högskoleutbildning snart obligatoriskt?

Regeringens satsningar på högskolan riskerar att leda fel. Vad som behövs är att man prioriterar kvalitet i stället för kvantitet, anser Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör.

Talesättet ”inget nytt under solen” beskriver bra regeringens politik för den högre utbildningen. Det  illustreras tydligt i höstbudgeten.

Regeringens ambition att utöka antalet platser vid landets universitet och högskolor är tydlig. Till nästa år ska det bli 2900 nya platser och ökningen ska fortgå genom hela mandatperioden. Målet är att det år 2019 ska ha skapats totalt 14 600 nya utbildningsplatser.

Risken är tyvärr stor att ökningen försämrar kvaliteten på den högre utbildningen ytterligare.

För att råda bot på den bristande kvaliteten satsar regeringen 250 miljoner per år, vilket Saco menar är en ”tummetott i sammanhanget”. Enligt Sveriges universitetslärarförbund skulle det behövas sju miljarder årligen till universiteten och högskolorna för att motsvara den kvalitetsnivån som fanns på 90-talet.

Med andra ord är principerna som styr satsningar på högre utbildning desamma    kvantitet går före kvalitet. Dessutom kan man fråga sig vad alla dessa akademiker ska jobba med, då arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft redan är mättad.

PJ Anders Linder, chefredaktör på Axess, beskriver det som en otroligt dyr och utdragen gallringsprocess där personer utan högskoleexamen sorteras bort och skattebetalarna står för notan.

Det är dock viktigt påpeka att kvaliteten på alla utbildningar inte försämrats. Inom teknik och naturvetenskap har förändringen knappt varit märkbar, medan den varit högst påtaglig för många utbildningar inom humaniora.

I boken Universitetsreform! (2015) menar en grupp professorer att fler platser på landets universitet och högskolor, gör att studenter med sämre betyg och förkunskaper söker sig dit – vilket leder till en generell försämring.

I nuläget finns det inte mycket som tyder på att utbyggnaden av universitet och utbildningen ska avta.

För ett tag sedan ville gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic tvinga alla att gå gymnasiet. Från många håll hörs det att förskolan ska bli obligatorisk.

Nu väntar jag bara på att högskolan också ska bli det.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Ingen kunskap utan genuspedagogik

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om vikten