AF Bostäder höjer hyran – tolfte året i rad

- in Nyheter
@Casper Danielsson

1,8 procent. Så mycket mer kommer hyrorna för AF Bostäders 6000 studentbostäder att höjas efter årsskiftet.

Det blir dyrare och dyrare att bo i en av AF Bostäders bostäder. Från och med 1 januari 2016 höjs hyran med 1,8 procent för de boende – en liten minskning jämfört med förra årets höjning på 2 procent.

I hårda siffror innebär det att hyran för ett korridorrum på Delphi, Sparta eller Parentesen kommer att bli närmare 60 kronor dyrare varje månad – alltså runt 500 kronor per år.

För familjelägenheterna på Kämnärsrätten, Studentlyckan eller Vildanden, kommer hyran att höjas med ungefär 100 kronor varje månad.

Tolfte året i rad
Hyreshöjningen har närmast blivit en jultradition för AF Bostäders boende och sker nu för tolfte året i rad. Detta för att parera ökade personal- och renoveringskostnader, förklarar AF Bostäders vd Henrik Krantz.

AF Bostäders vd Henrik Krantz. Foto: Press
AF Bostäders vd Henrik Krantz. Foto: Press

– Hyran höjs för att kompensera för högre kostnader generellt, bland annat för personal, värme och skötsel. Höjningen görs också för att vi ska kunna fortsätta med vårt renoveringsprogram av till exempel Delphi, Vildanden och Sparta, säger han.

Renoveringen har tidigare främst omfattat bostadsområdens exteriör, men ska framöver rikta fokus invändigt i bostäderna och korridorerna.

Fick gå ner 0,5 procent
För att klara av det på bästa sätt, begärde AF Bostäder att att få höja hyran med hela 2,3 procent, vilket Hyresgästföreningen motsatte sig och tvingade ner höjningen 0,5 procent.

– Vi är nöjda med höjningen, eftersom den ger oss möjligheter att arbeta vidare i samma takt. Så kan man säga, säger Henrik Krantz.

Höjningen sker för tolfte året i rad – kommer detta någonsin att sluta?
– Så länge jag har varit i branschen – vilket är ganska länge – har hyrorna höjts hela tiden. Hyrorna kommer att fortsätta höjas framöver också, säger han.

Petter Ek var Hyresgästföreningens förhandlingsledare och är inte nöjd med höjningen, men förstår samtidigt behovet.

– Man är aldrig nöjd när hyrorna höjs. Höjningen kan också tyckas vara lite hög, men samtidigt har AF Bostäder mycket att göra med reperationer och nyproduktioner, säger han.

Framtiden svårt att sia
Petter Ek anser att hyreshöjningen är rimlig, men ser på framtida hyreshistorier med tillförsikt.

– Det kan komma att ta flera år till innan AF Bostäder får rätsida på alla sina hus, men förhoppningsvis börjar de komma mer i takt. Men det är svårt att säga något om framtiden, säger Petter Ek.

AF Bostäders exempel på nya månadshyror i några av sina bostäder:

Korridorrum – omöblerat (9 mån)

Före höjning

Efter höjning

Ökning

Delphi, 20 kvm

3.237

3.295

58

Sparta, 19 kvm

3.108

3.164

56

Parentesen, 17 kvm

3.022

3.077

55

Pentryrum (9 mån)

Ulrikedal, 25 kvm

4.207

4.282

75

Vildanden, 27 kvm

3.838

3.907

69

Kämnärsrätten, 21 kvm

3.852

3.922

70

Familjelägenheter (12 mån)

Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm

5.502

5.602

100

Kämnärsrätten, 3 rok, 67 kvm

6.015

6.124

109

Vildanden, 3 rok, 58 kvm

5.587

5.688

101