Studentlivet anordnar kväll för flyktinghjälp

- in Nyheter
@Sofia Fritze

Flyktingmottagandet i Lund kräver stora resurser och mycket hjälp. En informationskväll anordnas under tisdagen för att visa hur just Lunds studenter kan bidra.

Under tisdagskvällen sluter studentlivet samman för att visa bistå med hjälp i den pågående flyktingkrisen.

Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer står tillsammans med Lunds kommun bakom en informationskväll om hur man kan hjälpa till i mottagandet av flyktingar.

Myndigheter och organisationer på plats
Under kvällen kommer en presentation av både den globala och kommunala flyktingsituationen att hållas. Lokala organisationer, sociala myndigheter och hjälporganisationer som Rädda barnen kommer också vara på plats för att prata om sin verksamhet.

– Vi hoppas att studenter som vill engagera sig i det här kommer hitta en plattform att göra det på under kvällen, säger Linnea Jacobsson, vice ordförande i Lunds universitets studentkårer.

Kommunala studentrådet bakom
Idén till informationskvällen lyftes först i det kommunala studentrådet, ett samråd mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer. Linnea Jacobsson tror studenterna har mycket att tillföra i med sitt engagemang.

– Jag tror studenter som grupp generellt är aktiva i samhällsfrågor och liknande. De visar ofta en vilja att engagera sig, säger hon.

Ett första steg i studentsamarbetet
Ordförande är kommunalrådet Elin Gustafsson (S) och hon ser informationskvällen som ett bra sätt att knyta ihop studentlivet och det kommunala arbetet.

– Det är viktigt att vi kan sluta samman och hjälpa till att motverka de rasistiska strömningar som finns i samhället, säger hon.

Sedan det rödgrönrosa styret tog över i höstas, har arbetet med det kommunala studentrådet steppats upp och Elin Gustafsson ser informationskvällen som ett första steg i samarbetet.

– Vi för självklart en dialog med studentlivet och hoppas att kunna arbeta kontinuerligt i fortsättningen. Detta är ett trevligt exempel på vad vi kan göra och att samarbetet funkar, säger hon.

”Vill öka mottagandet”
Elin Gustafsson hoppas att kvällen ska visa vad kommunen gör gällande flyktingmottagande – och vad som kan göras bättre. Lunds kommun har en ambition om att ta emot fler flyktingar, och hon tror att studenters engagemang kan bli en viktig del i att lyckas.

– Vi vill öka Lunds mottagande. Vi har redan gjort mycket men inte tillräckligt, och kommunen arbetar nu för fullt för att hantera situationen på bästa sätt, säger hon.

Och för att lyckas med det anordnas alltså en informationskväll för Lunds studenter. Kvällen börjar klockan 18.30 i Café Athen och är öppen för alla.