Klimatdemonstranter stoppades utanför Universitetshuset

- in Nyheter

Lunds universitet borde vara bli helt fossilfritt. Det tycker ett 60-tal studenter som försökte ta sig in i Universitetshuset under fredagen för att genomföra en miljöaktion, men blev stoppade av väktare.

Lunds universitet beslutade tidigare i somras att gå mot en helt fossilfri aktieportfölj och har sedan i juni arbetat aktivt med att verka för övergången. Men fortfarande har universitetet aktieinnehav i fonder med exponering mot olje-, kol- eller gasproduktion.

På grund av detta, samlades en grupp studenter utanför Universitetshuset under fredagsmorgonen för att demonstrera mot universitetets investeringspolicy.

Cherry Tsoi. Foto: Christina Zhou
Cherry Tsoi. Foto: Christina Zhou

Ville ta sig in
Demonstranternas initiala plan var att ta sig in i Universitetshuset, för att sedan strömma ut ur porten. Detta för att iscensätta en översvämning. Men två väktare stoppade demonstranternas plan, och i stället fick de 60 studenterna stå på trappan och skandera.

Cherry Tsoi är aktiv inom organisationen Fossil Free Lund University som anordnat demonstrationen. Hon menar att Lunds universitets arbete går för långsamt.

– Många institutioner i Sverige har redan blivit fossilfria. Svenska kyrkan är till exempel helt fossilfri tack vare Antje Jackeléns arbete. Så varför kan inte ett ledande universitet också vara det? undrar hon.

För att bli helt fossilfria tycker Cherry Tsoi att universitetet borde lägga till fossila bränslen i de restriktioner som finns för investeringar. I dag får universitetets pengar inte gå till saker som vapen och tobak.

”Handlar om mänskliga rättigheter”
Hon poängterar också att klimatfrågan inte längre bara handlar om miljön och att det därför är extra viktigt för universitetet att arbeta aktivt i frågan.

– Det handlar om mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet… alla områden i livet påverkas, säger hon.

Enligt Cherry Tsoi är det viktigt att alla försöker göra något där man är. Nu är de studenter så då försöker de påverka universitetet. Men alla borde göra något, menar hon.

– Om det bara finns minsta möjliga chans att påverka har vi en moralisk plikt att göra det. Jag tror fortfarande att vi kan lyckas, säger Cherry Tsoi.

”Går för långsamt”
Nolwenn Perrigaule, som också deltar i demonstrationen, är försiktigt hoppfull inför framtiden.

– Förändringen går för långsamt. Och kanske går det inte att göra en sådan här förändring direkt. Men att vi är här och visar för styrelsen att vi bryr oss känns som ett steg på vägen, säger hon.

Ett av målen som världsledarna där har kommit överens om handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 Foto: Christina Zhou
Foto: Christina Zhou

Investeringar bidrar till uppvärmning
För att klara det målet menar Cherry Tsoi, som är aktiv inom organisationen Fossil Free och som anordnat demonstrationen, att vi helt måste sluta utvinna fossila bränslen.

– Vetenskapen säger att vi bara kan ha 350 delar koldioxid per miljon i atmosfären. Vi är redan på 400. För att vända utvecklingen måste vi helt sluta att ta upp fossila bränslen ur jorden. De investeringar som vi protesterar mot bidrar till motsatsen, säger hon.