Teknologer samlade in 200 000 till flyktingstöd

- in Nyheter

Sektionen för industriell ekonomi startade en insamling i Lund för flyktinghjälp. Initiativet fick teknologer från hela landet att bidra och tillsammans samlades 200 000 kronor in.

Sektionen för industriell ekonomi vid Lunds universitet startade upp ett insamlingskonto på Röda korset för att bidra i höstens stora insamlingen Människor på flykt, där flyktingar får stöd genom mat, skydd och sjukvård.

Ett uppmuntrande till fler att bidra gick sedan ut till teknologisektionerna vid samtliga universitet.

– Vi berättade att under den här veckan så kommer vår sektion att göra allt vi kan för att samla in pengar till människor på flykt. ”Gör det ni också!”. Men vi hade ingen aning det enorma genomslag det skulle få, säger sektionsordförande Svante Nyman.

Sund tävlingskänsla
Snart hade 18 ytterligare sektioner anslutit till projektet och när insamlingsveckan startade hade varje sektion sitt eget konto. Tanken var inte en tävling i insamling, men sektionen för industriell ekonomi ville trots allt åt känslan av att alla skulle engageras på sitt håll.

– Det triggar en att göra det bättre om man enas bakom sin sektions namn och en indirekt tävlingskänsla av att vi ska visa vad vi går för, säger Svante Nyman.

Teknologstudenterna visade också att det tillsammans går att samla in 200 000 kronor på en vecka, även som student utan större inkomst. Svante Nyman tror att faktumet att studenter befinner sig i en kreativ miljö kan vara en förklaring till det lyckade konceptet.

– Jag har mött så otroligt många drivna människor i det här projektet, kreativiteten har flödat och folk som har tänkt mycket större än vad vi nånsin kunnat ana. Hos varje sektion har tankarna fått gå fria så länge som man kör hårt i insamlingen, säger han.

Signal mot företagsvärlden
Engagemanget har också mött fina reaktioner. Lunds tekniska högskola lovordade sektionens initiativ och uppmuntrade via sina kanaler alla att bidra i insamlingen, och vissa företag har reagerat positivt och sporrande. Men kanske kan också insamlingsinitiativet ge en signal gentemot just företagsvärlden.

– När företag, våra framtida arbetsgivare, ser att vi som studenter samlar in så pass stora summor med våra små medel bör det kunna inspirera även dem att bidra ytterligare, menar Svante Nyman.

Svante Nyman tror dock att studentorganisationernas ideella krafter slår företags ofta i grunden vinstdrivande engagemang.

– Det känns bra att studenter engagerar sig och vill göra skillnad, inte för att de vill ha något tillbaka utan för att helt enkelt det är en prioriterad fråga för oss, säger Svante Nyman, ordförande för sektionen för industriell ekonomi.