Nedskräpning ledde till vakter och matförbud

- in Nyheter

Låsta lokaler, förtäringsförbud i lärosalar och kontroller blev beslutet efter ett husstyrelsemöte i Maskinhuset i februari. Tack vare studentrepresentanterna ändrades beslutet.

Industriell ekonomi och maskinteknik är de två program som har sin huvudsakliga undervisning i Maskinhuset. De, tillsammans med andra kurser, har uppemot 1200 studenter på plats dagligen. Huset har en styrelse som består av prefekter och studentrepresentanter från industriell ekonomisektionen och maskinsektionen.

De fattar beslut om allt som rör huset för att förbättra för studenterna. På prefekternas begäran fattade husstyrelsen beslutet om att inskränka studenternas möjligheter till att kunna vistas i lokalerna efter schemalagd tid och förbjöd förtäring i huset förutom i caféet och i foajén.

Dessutom införde de dagliga kontroller, av securitasvakter, som skulle inspektera att inte studenter åt i undervisningssalarna. Helt plötsligt hade studenterna ingenstans att äta medhavd lunch, och efter klockan 17 gick det inte att studera i husets lokaler.

– Vi ville införa stramare regler under en kort tidsperiod men nu har vi ändrat på det, säger husstyrelsens ordförande Bengt Sundén.

Svante Nyman, sektionsordförande för I-sektionen på LTH. Foto: Claudio Gandra.
Svante Nyman, sektionsordförande för I-sektionen på LTH. Foto: Claudio Gandra.

Skrivelse till Husstyrelsen
Men Studentrepresentanterna i husstyrelsen protesterade mot det nya beslutet. De skrev en skrivelse till husstyrelsen med uppmaningen att upphäva beslutet. Efter studentrepresentanternas påtryckning lyckades detta beslut omformuleras till låsning av lokalerna efter klockan 21 på vardagar och längre öppettider under tentaperioder.

Kontrollerna har dessutom minskat avsevärt. Sedan ett par veckor tillbaka sker de bara sporadiskt. Bengt Sundén ser positivt på de ändringar som gjorts från det ursprungliga beslutet. Han menar att det viktigaste i nuläget är att blicka framåt. Svante Nyman, sektionsordförande för I-sektionen och studentrepresentant i husstyrelsen, håller med. Han tror att lösningen på nedskräpningsproblemet och platsbristen är samarbete.

– Vi har börjat arbeta bättre tillsammans i husstyrelsen för att nå en lösning som ska vara bra för båda parterna, säger Svante Nyman.

Vidta åtgärder
Förra veckan, på husstyrelsemötet, fattades beslutet att det ska vidtas åtgärder så att studenterna lättare kan städa upp efter sig när de ätit. Dessutom kommer studieplatser kunna användas som matplatser till hösten.

– Rengöringsmedel kommer finnas mer tillgängligt och återfallshanteringen kommer underlättas, säger Bengt Sundén och tror att det kommer leda till att ordningen i huset lättare kan upprätthållas.

Eget ansvar
Studentrepresentanterna ser positivt på de senaste besluten. Nedskräpningsproblemet tror de även att studenterna till stor del kan lösa själva, genom att ta eget ansvar för miljön de verkar i. Även fast de hade önskat mer städpersonal finns i nuläget inte ekonomiskt utrymme för det.

– Husstyrelsen jobbar under svåra förutsättningar och då är samarbetet det viktigaste för att det ska kunna lösas på bästa möjliga sätt, menar Svante Nyman, I-sektionens ordförande och studentrepresentant i husstyrelsen.