Kravet på nationerna – från Kuratorskollegiet

Lundahösten präglades av nyheter om sexism inom nationsvärlden. Nu kräver Kuratorskollegiet åtgärder och tar initiativ till samtal med nationerna för att komma till rätta med problemen.

[ads1]

Det stormade kring Malmö nation i höstas.

Det hela började med att en kvinnlig gäst blev utslängd av en vakt under en sittning. Detta efter att hon hade ifrågasatt varför denne inte ingrep när hon och hennes vän mottog sexistiska och ofredande tillmälen från en manlig gäst.

Några dagar senare framkom det bland annat att en kvinnlig medlem vid ett tidigare tillfälle skulle ha hetsats att ta av sig sina kläder under en efterfest på nationen.

I samband med den diskussion som blossade upp i eftersvallet av dessa händelser, uppgav Malmö nations företrädare att de arbetade med att ta fram en handlingsplan i syfte att motverka liknande incidenter i framtiden.

Även Kuratorskollegiets, KK, dåvarande ordförande Märta Skoglund öppnade upp för möjligheten att implementera en liknande handlingsplan.

Under vårterminen har dessa planer till viss del börjat konkretiseras.

Som en följd av händelserna på Malmö nation kommer KK träffa nationskuratorerna några gånger varje termin för diskutera huruvida det förekommer sexuella ofredanden inom nationsverksamheterna, och hur dessa i sådana fall kan stävjas.   

– Vi ska träffas för att se om vi kan följa trender och om det är något som blir bättre eller sämre. Dessutom diskuterar vi eventuella samarbeten med Uppsala universitet, för att kunna jämföra hur situationen ser ut där, säger Fredrik Grotte, ordförande för KK.

Enligt Fredrik Grotte, som under 2015 var kurator för Östgöta nation, har det tidigare varit sällsynt att frågor beträffande sexism och ofredanden har dryftats bland de dåvarande kuratorerna. Detta förändrades sedan informationen om incidenten på Malmö nation fick spridning.

KK har därför nu krävt att nationerna ska ha en person att vända sig till om man blir utsatt för sexuella ofredanden. Kravet har till stora delar mötts av positiva tillrop.

– Nationerna har lagt upp det på olika sätt. Vissa har tillsatt en särskild ämbetspost för den typen av frågor, och i andra fall låter man folk kontakta nationen anonymt, om det är något man har varit med om, säger Fredrik Grotte.

Martin Brandt, nuvarande kurator på Malmö nation, ställer sig positiv till samtalen med KK. Men samtidigt påtalar han det ytterst är nationerna eget ansvar att förebygga sådana fenomen. Malmö nation har själva vidtagit åtgärder sedan i höstas för att komma till rätta med sin nationskultur.

– Vi har bland annat satt upp vår värdegrund på hemsidan, och försökt att tydligare sprida den till våra medlemmar, säger han och fortsätter:

– Vi har också tagit fram ett vaktdokument, och ett kontrakt för alla som är anställda på nationen, som bland annat stipulerar att man är skyldig att ingripa om man ser att något inte går rätt till. Dessutom har vi infört ett anonymt anmälningsdokument. 

Också Blekingska nations kurator Helene Andersson välkomnar samtalen som initierats av KK. Hon säger att varken anmälningar om sexism eller ofredanden har förekommit på nationen under det halvår hon har suttit på sin post, men slår fast att det är viktigt att fortsätta arbeta proaktivt för att motverka sådana inslag i nationslivet.

– Likabehandling och trakasserier är ämnen som vi alltid behöver prata om. Eftersom samhället är ständigt föränderligt måste vi följa utvecklingen, säger Helene Andersson.