Frågan: Vilken är den bästa nationen i Lund?

Som ny student i Lund kan det vara svårt att veta vilken nation man ska engagera sig i. Som tur är har Lundagård korat det bästa alternativet.

Länge har de lärde akademikerna tvistat om de stora frågorna på vårt anrika universitet. Skamligt nog har emellertid den viktigaste frågan av alla har förbisetts. Det vill säga, vilken är den främsta studentnationen. Men detta har vi ridit ut i strid emot.

I vår bedömning har vi försökt ta hänsyn till alla sidor av vikt av nationernas verksamheter. Bland annat huruvida nationen kan erbjuda tak över huvudet, varierad underhållning värd namnet, eller begriplig information för alla studenter.

Våra parametrar är således: vilken nation har flest bostäder; vilken har bokat den största artisten; vilken ger förmånligast rabatter till sina medlemmar; vilka har flest klubbkoncept; vilka som har information på engelska på sina hemsidor; och vilka innehar för närvarande miljöcertifieringen Nationsgrodan.

Varje nation som kammar hem en toppnotering på de fyra första punkterna tilldelas en poäng, och likaså de nationer som nu har Nationsgrodan. Den som tilldelas flest är enligt vårt poängsystem sålunda Lunds bästa nation.

Vad vi har kommit fram till:
Helsingkrona har flest bostäder (354). Malmö nation har bokat den kommersiellt största artisten (Avicii). Malmö nation ger bäst förmåner, då alla medlemmar har fri entré till varje nattklubb. Smålands, Blekingska, och Sydskånska har flest roterande klubbar (fyra stycken).

Nationerna som har engelsk information på sina hemsidor är: Blekingska, Kalmars, Wermlands, Hallands, Smålands och Kristianstad.

Slutligen är nationerna som just nu har Nationsgrodan: Wermlands, Smålands, Helsingkrona, Kristianstad och Sydskånska.

Sammantaget landar alltså Smålands som vinnare, med sina tre starka poäng.

Nu kan ni alla sova lugnt i förvissningen om att studentlivets främsta nation en gång för alla är korad.