Utbredd stress bland Lunds läkarstudenter

- in Nyheter

Sex dagars arbetsvecka och långa arbetsdagar. Schemalagd tid under julledigheten och tenta direkt efter nyår. Läkarstudenter lider av stress och hög arbetsbelastning under sin praktik och trots det verkar konkreta åtgärder dröja.

Samtidigt som det blir lättare att komma in på läkarprogrammen i landet är arbetsbördan och risken för stress hög. Det är under praktikperioderna som problemen är värst, då flera studenter vittnar om orimligt hög arbetsbelastning.

Lundagård har pratat med Kim och Elsa som berättar om sina upplevelser. Kim är läkarstudent och Elsa tog examen förra året.

Kim menar att de flesta känner sig stressade på programmet, och att det egentligen inte är något studenterna ifrågasätter. I stället ses det som en självklarhet.
– Det är så det är när man jobbar som läkare, då jobbar man mer än heltid, säger Kim.

Hög arbetsbörda
En kombination av schemalagda ordinarie arbetstider och jourpass gör att dagarna kan bli extremt långa.
– En vanlig dag jobbar man kanske mellan åtta och fyra och har sedan jour fram till nio. Man får gå dit och sedan försöka hinna hem för att sova ut innan nästa pass börjar, berättar Kim.

Utöver de långa arbetsdagarna på praktikplatsen förväntas studenterna läsa in mycket teoretisk kunskap som man inte lär sig på praktiken.
– Vi har haft dagar när jag åkt hemifrån vid sex och kommit hem vid tio på kvällen. Sen har vi tenta direkt efter praktiken är slut också, och det man inte lärt sig på praktiken ska man ha läst in på sin fritid, säger Kim.

Tvingas skolka
Problemen bekräftas av Elsa, som känner igen sig och menar att det ligger på studenterna själva att hantera sin tid.
– Alla moment var inte obligatoriska, så då hoppade jag över vissa moment för att hinna med något annat eller helt enkelt bara för att ta igen mig. Jag tror att det är ganska vanligt förekommande, säger hon.

Men att stressproblemen är utbredda är inget som diskuteras studenter emellan.
– Det kanske inte går att komma ifrån. Man pratar inte riktigt om det, att man skolkar för att hinna med, säger Elsa.

Problemen har funnits länge
På Medicinska föreningen (MF), som är kårsektionen för bland annat läkarprogrammet, jobbar man mycket med att lokalisera vart stressen uppstår. Tillie Johansson, som är ordförande på MF, berättar att många studenter har problem under praktiken.
– Tyvärr är det en fråga som har varit aktuell väldigt länge nu och som vi arbetat kontinuerligt med under lång tid, säger hon.

Hon berättar också att den förra styrelsen gick ut med en psykosocial enkät på läkarprogrammet för att undersöka studenternas upplevelser av stress och belastning. Med resultaten från enkäten och från andra nationella undersökningar jobbar man tillsammans med medicinska fakulteten för att minska problemen.
– Just nu håller vi på att arbeta med att studenter tidigare ska få ut sina scheman för praktiken till exempel, säger Tillie Johansson.

Mycket av arbetet handlar om att kartlägga problemen. Konkreta åtgärder måste enligt Tillie Johansson implementeras på lång sikt och då är förarbetet viktigt.
– Framför allt jobbar vi med att belysa var stressen ligger och hur man på olika sätt kan stötta och hjälpa drabbade studenter, säger hon.

Universitetet bör ta ansvar
Tillie Johansson menar också att eftersom det är ett så stort program behöver man jobba långsiktigt. Enligt henne borde universitetet agera.
– Det behövs en ordentlig utredning där man lyfter ut exakt vad det är som orsakar stressen och var man hittar en lösning som inte påverkar utbildningskvalitet, säger hon.

*Kim och Elsa heter egentligen något annat.

Text: Jakob Ehde
Foto:  Jonas Jacobson