Oklar framtid för lärarutbildning

- in Nyheter

Lunds universitets ämneslärarprogram har byggt på ett samarbete med Kristianstads högskola. Det avtalet kommer att gå i graven, och framtiden för utbildningen ser nu oviss ut.

Dagens ämneslärarutbildning vid Lunds universitet bygger på att studenterna läser både vid universitet och vid Kristianstad högskola. Samarbetet har reglerats i ett avtal mellan de två lärosätena, men i april 2016 går avtalet ut.

För att säkerställa att de ämneslärarstudenter som nu studerar vid universitetet ska få möjlighet att ta examen är ett nytt avtal framtaget. Men det nya avtalet kommer att bli ett skilsmässoavtal, i vilket det regleras att Lunds universitet och Kristianstads högskola inte längre kommer hålla utbildningen tillsammans.
– Det har varit svårt att samköra en utbildning på två olika lärosäten, och det har förekommit vissa problem kring ansvarsfördelning och det rent studieadministrativa, säger Bo-Anders Jönsson, prodekan vid Naturvetenskapliga fakulteten och rektorsrådet för vissa utbildningsfrågor.
– Det hela går nu in i en ny fas, där samarbetet ska fasas ut, säger Oskar Johansson, vice ordförande med utbildningsansvar på Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS).

De nuvarande studenterna ska skyddas och erbjudas möjlighet att få genomföra sin ämneslärarutbildning, men hur villkoren för kommande studenter ser ut verkar något mer komplext.

”Ingen har en jäkla aning”
Att samarbetet med Kristianstads högskola försvinner medför också att Lunds universitet i dag inte har en färdig ämneslärarutbildning.

På längre sikt har universitetet som ambition att kunna ge en ämneslärarutbildning, och en arbetsgrupp ser för tillfället över möjligheterna att hålla utbildningen i egen regi. Men på kort sikt får brytningen med Kristianstad högskola konsekvenser.

Det finns idag inget formellt beslut om att lärarstudenter kommer att kunna antas med start hösten 2016, och synen på hur planerna ser ut varierar. En källa säger till Lundagård att ”ingen har en jäkla aning om vad som ska hända” och att det är ”riktigt kaos på mötena”.

I flera intervjuer med universitetspersonal som arbetar med lärarprogrammet framkommer också att bilden av den närmaste framtiden knappast är unison.
– Jag utgår från att arbetsgruppen kommer att lägga fram ett förslag som gör att studenter i vår kan söka lärarutbildningen till hösten. Möjligen finns det en risk att vissa ämnen inte sätts igång i höst, men som det ser ut nu så tror jag inte att det kommer hända, säger Bo-Anders Jönsson, som också är ordförande i nämnden för den gemensamma ämneslärarutbildningen och sitter i arbetsgruppen som tar fram en plan för lärarutbildningens nystart.

Prorektor Eva Wiberg har däremot en helt annan bild av situationen. Hon tror att det blir ytterst svårt att hinna sätta igång en ämneslärarutbildning med start hösten 2016.

Nystart år 2017
Sinikka Neuhaus, utbildningschef på ämneslärarutbildningen, kan däremot bekräfta att det kommer antas studenter till lärarprogrammet hösten 2016, om än mer begränsat än tidigare år då samarbetet med Kristianstads högskola fanns.
– Vi stod i valet mellan att erbjuda ingenting eller att åtminstone erbjuda någonting utifrån de förutsättningar vi själva hade att ge en ämneslärarutbildning. Och vi valde det senare, säger Sinikka Neuhaus.

De ämnen universitetet kan  erbjuda höstens lärarstudenter är svenska, engelska, fysik och matematik. Samtliga finns redan i ansökningssystemet på antagning.se. Däremot saknas populära ämnen som historia och samhällskunskap som ingångsämnen för lärarstudenter.

Till hösten 2017 däremot, satsar Lunds universitet på en nystart där ämneslärarutbildningen förhoppningsvis kommer att ha ett bredare utbud av ämnen.

 

Lärarutbildningen vid Lunds universitet

1970-talet – Lärarhögskolan i Malmö blir till en gren under Lunds universitet.

2008 – Planerna för en ny lärarutbildning vid Lunds universitet påbörjas.

HT 2011 – Den nya ämneslärarutbildningen startar på Campus Helsingborg, ihop med Kristianstads högskola.

30 april 2016 – Samarbetet med Kristianstads högskola ska fasas ut och LU ser över möjligheterna för lärarutbildning i egen regi.

HT 2016 – Studenter ska antas till LUs ämneslärarutbildning, men med begränsat utbud av ämnen för lärare.