Ny överbefälhavare i en osäker tid

- in Nyheter
@Philip Norrman

Sveriges nya överbefälhavare Micael Bydén gästade i måndags Studentafton. En tämligen diplomatisk ÖB gav ett intressant föredrag där frågestunden hörde till höjdpunkterna.

Inte sedan kalla kriget har Sveriges närområde varit så osäkert. I öster finns ett aggressivt Ryssland, i Mellanöstern pågår en flyktingkris som spiller över på Europa och i Syrien vill kriget aldrig ta slut.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén mötte på måndagskvällen en fullsatt universitetsaula i Lund.

Passande nog inledde han föredraget med att visa bilder på tidigare besökare av Studentafton.

En av bilderna var på Frank Zappa, som han något skämtsamt sa var den bidragande orsaken till hans besök. Förutom rockikonen fanns en bild på en av Bydéns företrädare Helge Ljung, som besökte Studentafton 1949.

– Det var en en tid då kalla kriget pågick för fullt och omvärlden var minst lika dyster och osäker som nu, påpekar Bydén.

Foto: Christina Zhou

Det dröjde inte många minuter innan han kom in på Ryssland. Landets upprustning pågår för fullt och den hybridkrigföring de fört i samband med annekteringen av Krim, i vilken reguljära soldater, irreguljära trupper och informationskrigföring samspelar, ställer Nato inför stora utmaningar.

När Lundagård efter aftonens föreläsning intervjuade Micael Bydén dök ofrånkomligen den mest centrala av alla frågor upp. Nämligen: hur farlig Putin är egentligen!?

– Mannen är oberäknelig, men också handlingskraftig. Det visades sig inte minst i hur Ryssland på väldigt kort tid transporterat stora mänger förband från östra Ukraina ena dagen för att andra dagen låta dessa strida i Syrien, säger Micael Bydén.

Men att Ryssland skulle vara ett direkt hot mot Sverige, ser han inte som sannolikt. I nuläget är en direkt militär attack mot Sverige otänkbar.

På två områden vågade Bydén sticka ut hakan.

Den ena handlade om att det på sikt behövs mer resurser till försvaret, och att det var något politikerna automatisk skulle inse – vilket verkligen går att sätta frågetecken vid. Den andra punkten var om hur personalförsörjningen av försvaret ska gå till. Bydén ställde sig kritisk till avskaffandet av värnplikten som gjordes 2010. En möjlig lösning för Sverige som lyftes av överbefälhavaren vore att anamma en norsk modell, med kombinerad yrkesarmé och värnplikt.

Som helhet gav ÖB ett sakligt och stabilt intryck. Att han är ny på posten märktes knapp. Den långa frågestunden efter föredraget lyfte helheten och som belöning fick han en lång värmande applåd av Lunds studenter.

Med tanke på det bistra omvärldsläget kändes den behövlig.