Debatt: Nu är det dags att divestera på riktigt

- in Debatt

Lunds universitet har gjort lite, men inte tillräckligt. Det skriver debattörer från organisationen Fossil Free Lunds universitet, FFLU.

Fossil Free Lunds universitet, FFLU, skulle vilja svara på artikeln i Lundagård om Fossil Free LU:s demonstration utanför universitetsstyrelsens möte den 14 december, för att bemöta rektor Torbjörn von Schantz uttalanden. Detta för att försäkra oss om att det inte råder några missförstånd oss emellan.

FFLU är en kampanjgrupp som arbetar för att Lunds universitet ska utföra en fullskalig divestering från investeringar i fossila bränslen. Precis som det är oetiskt att investera pengar i exempelvis vapen och tobak, så anser vi att investeringar i fossila bränslen, den främsta drivkraften till klimatförändringar, är lika oetiskt.

Det är sant att universitetet åtog sig att divestera sina direkta innehav i de ändamålsbundna donationsfonderna (LU-fonderna) i juni 2015, vilket är bra arbete.

Dock har enbart aktiefonder divesterats, vilket motsvarar cirka 30 procent av LU-fonderna. Räntefonderna har däremot inte divesterats. Dessa fonder är svårare att divestera på grund av att det finns färre fossilfria alternativ, men det är något som förändras snabbt för tillfället.

Viktigast: Lunds universitets förvaltade stiftelsefonder har inte divisterats och dessa medel uppgår till cirka 2400 miljoner, vilket utgör 94 procent av de tillgångar som universitetet förvaltar.

Vi är medvetna om att universitetet inte har en stor mängd fossila bränslen i sin portfölj som det ser ut i dag, men det finns ingen reglering som kommer att förhindra att detta förändras i framtiden.

Detta var anledningen till FFLUs demonstration. Vi anser att det bör vara möjligt att åstadkomma en fullständig divistering under de närmaste fem åren, vilket är vad FFLU efterfrågar.

Lunds universitet vore inte det första att åstadkomma en fullständig divestering. I Sverige har Chalmers Universitet divesterat, liksom även Stockholms universitet samt Uppsala kommun. Rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet kommenterar divestering:

”I dag är det glädjande nog möjligt att placera fossilfritt utan att äventyra de övergripande målen som våra stiftelser har, alltså att generera avkastning som kan användas i utbildning och forskning. Då är det också självklart för Stockholms universitet att göra så, med tanke på att hållbar utveckling är så centralt både i vår utbildning och vår forskning, och i vårt miljöarbete.”

FFLU vill härmed uppmana Lunds universitet att ta ett historiskt beslut och följa i andra svenska universitets fotspår och hitta sätt att fullständigt divestera sina innehav och förvaltade pengar.

Det kommer dessutom snart vara nödvändigt, i ljuset av Sveriges mål att bli en av de första helt fossilfria nationerna samt utfallet av FN:s klimatmöte i Paris, där uppvärmningsgränsen ändrades från 2°C till 1,5°C.

Lise Johansson, en av artikelförfattarna. Foto: Privat
Lise Johansson, en av artikelförfattarna. Foto: Privat

Under rektorseminariet den 10 februari rörande Lunds universitets nya strategiska plan för 2017–2026, frågade vicerektorn Bo Ahrén åhörarna vad de ville kunna säga om Lunds universitet år 2026. FFLU hoppas kunna säga att Lunds universitet varit ledande i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi närmar oss målet tack vare ert arbete hittills.

Det är inte vi mot er – utan det är vi tillsammans för en bättre värld.

Fossil Free Lund University

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

LUX blåser ut fem ljus

Byggnaden på Helgonavägen 3 huserar fem institutioner där