Kurator: Beslutet visar hur ignorant polisen är

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Orimligt beslut – och orimligt kort tidsfrist. Polisens beslut att inte längre se Lunds studenter som ett slutet sällskap kritiseras hårt från nationshåll.

Den 29 februari spikades att varje nation måste ha ett danstillstånd om de ska bedriva klubbverksamhet. Senast den 31 mars ska ansökan vara inne – annars måste klubbarna försvinna.

Det är kraven på de 13 nationerna från polisens håll.

”Borde finnas mer kunskap”
Nu vänder sig många emot polisens korta tidsfrist och menar att den visar på brist på taktkänsla.

– Från Blekingska nationens håll känns detta helt orimligt. Det tyder på en brist på kunskap från polisens håll om vilken ordning som faktiskt råder i våra verksamheter, säger nationens kurator Helene Andersson och forsätter:

– Det borde finnas mer kunskap om hur vår verksamhet ser ut och och under vilka förutsättningar förändringen sker. Det blir stora konsekvenser för de mindre nationerna och den korta tiden vi har på oss tyder på en viss ignorans för konsekvenserna från polisens håll.

KK och VG backar
Även Kuratorskollegiets ordförande Fredrik Grotte är inne på samma spår.

– Vi är oroliga för att det inte finns något konsekvenstänk hos polisen. I organisationer med en lång historia och många ideellt arbetande är det ganska svårt att ändra på en så här stor grej mitt i terminen, säger han och fortsätter:

– Vi vill få klart avtalet så snabbt som möjligt, men om polisen håller fast vid sin tidsplan blir det svårt.

Det håller Västgöta nations kurator Jonna Restin med om.

– Vi tycker att polisen har gett oss en orimligt kort tidsvrist och kommer därför försöka prata med dem om att få datumet framflyttat.

”Frågan har varit aktuell”
Att förändringen sker just nu och med så kort tidsfrist, har ingen egentlig anledning, förklarar Joakim Nyberg, kommunpolis vid Lundapolisen.

– Frågan har varit aktuell under perioder och nu lyfter vi den. Det är en så vid krets som man bjuder in, och nu anpassar vi oss till det, säger han till P4 Malmöhus.

– Detta är en anpassning till hur det fungerar på andra håll, till exempel i Uppsala.

Han och Lundapolisen hoppas nu att ordningsvakter ska hjälpa till att stävja bråk och stök bland nationerna. Detta trots att många av nationernas nattklubbar är relativt fredade från just sådant.

– Det är en onödig kostnad. Vi har bra ordning och vakterna skapar snarare en mer hård stämning på våra klubbar, säger Alice Nordin, nationsombud på Smålands nation. 

Efter att nationernas ansökan om danstillstånd skickats in, kommer polisen att utvärdera var nation för sig för att fastställa vaktbehovet. Men ordningsvakter i någon form kommer att krävas från nationernas sida.

– Vi kommer att ta ställning från fall till fall, det finns inga exakta gränser för hur många ordningsvakter det ska vara på ett visst antal gäster, säger Joakim Nyberg till Sydsvenskan.