Debatt: Nationerna borde välkomna vakter

- in Debatt, Nationer

Nationskuratel vänder sig starkt emot kravet på ordningsvakter – men faktum är att de borde ha införts för länge sedan. Det skriver Lundakarnevalens tidigare vaktchef Carl Hellström i en debattartikel.

[ads1]

Den senaste tiden har det luftats kritik från kuratorshåll gällande polisens nya direktiv för nationernas tillstånd. En del av denna kritik har varit berättigad. Tidsfristen tycks vara i kortaste laget och omställningen innebär en del oförutsedda utgifter som blir kännbara för vissa nationer.

Ordföranden för kuratorskollegiet, Fredrik Grotte, menar också att många av nationernas nattklubbar är relativt fredade från bråk och stök. Så varför utsätta nationerna för detta åtagande?

Personligen undrar jag snarare hur det tidigare systemet har kunnat få existera så länge som det gjort. Fram till i dag har många av nationerna upprätthållit ordningen med hjälp inhyrda entrévärdar eller ideellt arbetande studenter. Detta system har allvarliga brister och det är på tiden att det åtgärdas.

I arbetet med den ordningshållning som entrévärdarna är där för att utföra förekommer det att personer avlägsnas från lokalen. Många av oss som varit jobbare på nation har sett överförfriskade eller stökiga personer ledas ut – mer eller mindre frivilligt.

Det händer inte varje kväll, men det förekommer. Oftast accepteras det förmodligen också av de inblandade; de som gjort något dumt inser det själva, och entrévärdarna tar inte i så hårt att det behöver bli en grej av det hela. Så vad är då problemet?

Jo, varje enskild gång som en entrévärd tvingat någon att gå ut så har detta skett utan laglig grund. Det är nämligen endast polis och ordningsvakter som kan avlägsna ordningsstörande personer. De har blivit delegerade statens våldsmonopol och har rätten, utbildningen och ansvaret att tillämpa denna makt på ett rättssäkert sätt.

Så länge du inte begår ett brottsligt angrepp, så har första bästa fulla kompis på dansgolvet i princip lika mycket rätt att ingripa mot dig som en entrévärd har. Det vill säga ingen rätt alls.

Under de hundratals serveringstillfällen som nationerna erbjuder varje år är det några fall då ordningsvakter faktiskt skulle behövas. Det är därför en stor rättssäkerhetsbrist när studenter som deltar i utelivet blir föremål för ingripande åtgärder från entrévärdar med oklar utbildning och översyn.

Det bör även vara ett problem för nationerna att de fram till nu inte har haft lagliga verktyg att hantera de ordningsstörningar som ändå förekommer.

Jag vet inte om Polisen och Lunds kommun specifikt har för avsikt att åtgärda dessa brister i och med införandet av de nya tillstånden. Men det skulle lösa dessa problem, och jag välkomnar därför att den här förändringen nu äntligen sker. Det borde i grund och botten även Lunds kuratorer göra.

Carl Hellström, psykologstudent, ordningsvakt och vaktchef för Lundakanevalen 2014

Vad tycker du? Håller du med debattören eller inte? Skicka in ditt debattsvar till lundagard@lundagard.se.