ARPIL! APRIL! Slutet sällskap ok – om man dansar rätt

- in Nationer, Nyheter
@Lundagård

APRIL APRIL! Gick du på Lundagårds aprilskämt? Här följer artikeln i sin helhet:

 

Foxtrot, bugg eller schottis kan bli nationernas räddning. Lyckas man minska de risker som är associerade med modern dans öppnar nu tillståndsenheten för att enskilda nationer fortfarande kan ses som slutna sällskap. 

I går var slutdatum för Lunds studentnationer att lämna in sina ansökningar om nödvändiga danstillstånd till polisen. Efter att polisens synsätt på nationernas verksamhet förändrats och målgruppen studenter inte längre ses som ett slutet sällskap, ställs nu nyare och hårdare krav på nationerna.

Bland annat kommer nationerna behöva bekosta dyra ordningsvakter för sina klubbtillfällen – en stor kostnadsökning för de nationer som för närvarande främst har entrévakter som jobbar ideellt.

Öppning för nationerna
Men nu ger tillståndsenheten nationerna en liten öppning. Nationerna skulle fortfarande kunna ses som slutna sällskap om de ägnar sig åt mer sansade och traditionella typer av danser.

Det menar Annika Lundfräs vid Lunds kommun. Hon säger att någon definitiv definition inte är gjord än, men hoppas att detta ska bredda studentlivet.

– Just nu har många nationer samma typer av intensiv och modern dans under sina klubbar. Vi hoppas att detta förslag kan hjälpa några av nationerna i rätt riktning, säger hon.

Vilka typer av danser skulle vara okej?
– Vi har inte bestämt det än, men det skulle kunna röra sig om bland annat schottis och foxtrot. De lite mer traditionella typerna.

Upplägget har fungerat i andra sammanhang och motiveras främst med att hörselskador, förstörd inredning och andra vanliga skadeverkningar av modern dans inte alls på samma sätt tycks vara följder av traditionell dans. Annika Lundfräs tror att allt mer pressade nationer skulle kunna se såväl en ekonomisk som en hälsomässig och kulturell vinning i att bredda sina dansperspektiv.

– Just nu är danskulturen, i mitt tycke, lite väl måttlös.

Fredrik Gott De, kk, tror att det finns vissa nationer som skulle lockas av något sådant här.

– Detta är dels ett bra tillfälle att slippa höga extrakostnader, men kanske också att nischa sig, säger han.

Nationerna kommer att få ta del av förslaget under nästa vecka och har till den 30 april att söka undantagstillståndet.

Författare: Casper Danielsson, Virve Ivarsson