Universitetet i täten av stort evolutionsprojekt

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Stanford, Cambridge – och Lunds universitet. Åtta lärosäten har fått ett anslag om 70 miljoner kronor för att ingå i internationellt samarbete kring evolutionsforskning.

Lunds universitet har tillsammans med St. Andrews-universitet sökt anslaget och kommer att leda forskningen tillsammans. Totalt kommer 50 forskare att vara involverade i arbetet, vilket kommer att avse flera discipliner inom evolutionen – däribland relationen mellan gener, organismer och miljö.

– Det händer mycket nu gällande sambandet mellan just gener, organismer och miljö och de är motiverade av konceptuella funderingar. Detta anslaget öppnar upp för frågeställningar som tidigare varit marginaliserade, säger Tobias Uller, biträdande projektledare och universitetslektor vid Lunds universitet, men lägger till:

– Det är egentligen vanlig forskning – men det är ett ovanligt stort och internationellt anslag.

Forskningen ska avse 22 individuella projekt spridda över åtta universitet. Tobias Uller ska själv undersöka hur personer påverkas när miljön förändras.

– Ett sådant perspektiv öppnar upp för nya frågor, till exempel om miljöns direkta inverkan på individers utveckling även påverkar evolutionens riktning och hastighet, säger han.

De övriga lärosätena är Stanford, Cambridge, Southampton, Indiana, Clark University och Santa Fe Institute.