Förslaget: Doktorander borde anställas

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Doktorandtjänster baserade på stipendier är orättvisa och oattraktiva – därför borde alla doktorander vid svenska lärosäten anställas. Det föreslås i en ny utredning.

[ads1]

Situationen för doktorander vid svenska lärosäten har länge präglats av otrygghet och osäkerhet. Av den anledningen påbörjades under förra hösten en utredning för att undersöka hur villkoren kan tryggas och hur attraktiva vägar för unga forskare kan skapas.

Bakom utredningen står Ann Fust, som lämnade in arbetet till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i slutet av mars.

”Villkoren måste bli tryggare”
I utredningen slås bland annat fast att tillvaron för doktorander finansierade av stipendier måste bli tryggare. I dag är deras anställningsvillkor varierande och många har långt ifrån samma rättigheter som de doktorander som inte finansieras av externa stipendier.

För att råda bot på detta borde alla doktorander anställas, slås fast i utredningen.

  Detta ska göra göras dels för att det ska bli lika villkor mellan alla doktorander, men också för att det kan vara ett sätt att attrahera de allra mest meriterade och lämpliga doktorander till svenska lärosäten. Det blir en konkurrensfördel, säger Ann Fust.

Hon menar att övergången från stipendiedoktornader ska ske över en tioårsperiod – men också ske med vissa undantag. Exempelvis Lunds universitet har externa medel avsedda för doktorander som riskerar att brinna inne om övergången sker för snabbt, skriver hon i sin utredning.

Väcker frågor
Men just dessa ”undantag” väcker frågor. Ylva Persson är vice ordförande för Lunds universitets doktorandkår och är orolig för vad formuleringen kan komma att innebära.

– Undantaget sägs gälla för doktorander på kapacitetsuppbyggnadsprogram, eu-finansierade program eller ”motsvarande”, säger hon.

Doktorander från kapacitetsuppbyggnadsprogram gäller länder utan eller med en mycket begränsad forskningskapacitet. Vad som skulle motsvara det är otydligt och därför problematiskt, menar Ylva Persson.

– Just vad ”motsvarande” skulle kunna innebära vad som helst och det skulle kunna innebära ett problem, säger hon.

”Vi har gärna stipendiedoktorander”
Ylva Persson är däremot positiv till utredningen på det stora hela och anser att en anställning av stipendiedoktorander skulle lösa flera problem.

– Vi har gärna stipendiedoktorander – bara alla får lika lön och rättigheter för samma arbete. Så det som behövs är att dessa toppas upp och det har ju kommit som förslag i utredningen, vilket vi hoppas och jobbar emot, säger hon