Storsatsning på bostäder vid LTH

- in Bostad, Nyheter
@Casper Danielsson

Akademiska hus vill bli kvitt studentbostadsbristen i Lund. Som ett första steg, ska de nu bygga 500 nya bostäder vid LTH.

[ads1]

Statliga bostadsbolaget Akademiska hus fick i slutet av 2014 sin uppdragsbeskrivning breddad: De ska nu äga och bygga studentbostäder. Nu ska de också göra slag i saken.

Till och med år 2021 ska Akademiska Hus bygga närmare 500 nya studentbostäder på stråket mellan Ingvar Kamprads Designcenter och Ideon på LTH-området. Bostäderna ska byggas etappvis och planeras att vara singel- och duolägenheter.

Ska bygga bort bostadsbristen
Byggnationen är Akademiska hus första i Lund, men ska vara startskottet på att bygga bort studentbostadsbristen i Lund. 

– Målet att bygga bort studentbostadsbristen är en utmaning som vi måste tas oss an. Vi har en hel del andra planer att successivt utveckla vår byggnadssatsning och vi vill kunna skapa möjlighet för totalt 2000 nya bostäder framöver, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

De nu 500 nya bostäderna som planeras, kommer att ligga i närheten av en den kommande spårvägsstationerna, vilket har spelat en stor roll i valet av byggplats.

–  Vi har inventerat all mark som Akademiska hus har och detta området ligger väldigt bra till sett till studenternas preferenser om kollektivtrafik, närhet till studieplats, matbutik och stadskärnan, säger Tomas Ringdahl.

Byggnationen kommer att inledas under hösten 2017 och ske etappvis fram till och med år 2021. De första bostäderna väntas stå klara våren 2019. Tomas Ringdahl menar att det dock är svårt, nästan omöjligt, att veta när studentbostadsbristen kan vara åtgärdad i Lund.

– Hur långt är ett snöre? Vi måste vara mottagliga inför studenternas bostadsefterfrågan och ta det försiktigt, säger han.