Teknologkåren riktar stenhård kritik mot Lus-tillsättande

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Stadgevidrigt, odemokratiskt och kan uppfattas som nepotism. Teknologkåren riktade stenhård kritik mot Lus styrelses beslut att tillförordna Sebastian Persson som vikarie i Lus presidium.

I Lunds universitets studentkårers vice ordförandes, Linnea Jacobssons, frånvaro valde universitetets nio studentkårer att under tisdagskvällen vikarietillsätta Sebastian Persson som tillförordnad vice ordförande. Persson har sedan den 22 februari hjälpt till i Lus arbete och det nya avtalet sträcker sig till och med 30 maj i år.

Lus styrelse hade sedan tidigare fattat ett beslut kring tillsättningen, men valde att även lyfta frågan hos studentkårerna då den avser frågan om arbetsmiljö.

TLTH riktar svidande kritik
Och det fanns en del att tala om. Bara timmar innan frågan skulle tas upp mellan kårerna skickade Teknologkårens ordförande Björn Sanders ut ett yttrande och yrkande på att avslå styrelsens beslut om tillsätta Sebastian Persson. I yttrandet kallas den beslutsfattande processen odemokratisk.

I dokumentet riktar Teknologkåren stenhård kritik mot såväl styrelsens beslut som processen fram till beslutet. Bland annat skrivs att Lus styrelse gått långt över sitt eget beslutsmandat och inte valt att lyfta frågan för beslut på andra instanser.

”Fundamental utarmning av legitimiteten
Därtill fick även Lus
verksamhetsrevisorer hård kritik för att ha brustit i sin granskning av beslutsprocessen och att Sebastian Persson i sin vikarierande roll inom Lus företrätt universitetets studenter utan deras godkännande – något som TLTH menar skulle kunna leda till stora skador för verksamhetens förtroende.

– Detta är en fundamental utarmning av legitimiteten i vår organisation och riskerar att grovt skada vårt förtroende mot studenterna, medlemmarna och universitetet, högläste ordförande Björn Sanders ur sitt yttrande.

Han lade till att Teknologkåren har full förståelse för situationen inom Lus presidium, men att en tillsättning av Sebastian Persson utan en demokratisk valprocess skulle vara direkt förkastlig. Utöver det betonade han det allvarliga i att Sebastian Persson själv har varit en del av den styrelse som valt honom till tillförordnad vice ordförande.

– Visserligen utgick Sebastian Persson från beslutet men med endast tre delaktiga i beslutet är risken för jäv överhängande. Samt, även om så inte har varit fallet, något som för gemene student kan uppfattas som nepotism, sa Björn Sanders i egenskap av TLHT:s ordförande.

Knäckfrågan: Val eller tillförordnande?
I stället yrkade Teknologkåren på en påskyndad valprocess av en vikarierande vice ordförande. Denna skulle ske under ett extrainsatt ting med fri nominering.

En stor del av Teknologkårens argumentation grundades på att Lus styrelse förrättat ett val av Sebastian Persson som vikarierande vice ordförande. Detta, menade TLHT, bryter mot Lus egen stadga om hur en valprocess ska se ut och vore därför stadgevidrigt och odemokratiskt. Lus styrelse menade å andra sidan att det inte har rört sig om ett val – utan ett tillförordnande.

– Min tolkning är att tillförordna något inte är ett val. Linnea Jacobsson är sjukskriven, men är fortfarande vice ordförande för Lus, sa Cecilia Skoug under tinget.

Halvrörigt, helt enkelt. Men de åtta övriga studentkårerna var däremot tydliga i sitt beslutsfattande. Ingen av dem gick på Teknologkårens linje, utan menade i stället att Lus styrelse hade gjort det bästa av en dålig situation.

– Detta har inte varit ett val. Lus styrelse har tagit ett stort ansvar, sa Tillie Johansson, ordförande för Corpus Medicum.

I och med de övriga kårernas beslut bildades också en praxis kring hur Lus stadga kommer att tolkas i framtiden. Tillsättandet av en vikarie kommer inte att ses som ett val, utan som ett tillförordnande.

Kulturella skillnader bakom konflikten
Björn Sanders tror att konflikten mellan Teknologkåren och de övriga åtta kårerna grundar sig i kulturella skillnader

– På Teknologkåren har vi en annan kultur. Vårt högst beslutande organ är lite mer kraftfullt och vi har en mer principiell hållning till den här typen av demokratiska processer. Många andra har en mer pragmatisk hållning, säger han och lägger till:

– Vi tycker att det demokratiska är överordnat det pragmatiska.

Teknologkårens hårda formuleringar rörde upp starka känslor hos de utpekade och sågs på som ett misstroendevotum. Läs mer om reaktionerna HÄR.