Han ska vikariera som Lus vice ordförande

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Sebastian Persson gör ett gästspel i sin tidigare roll. Under tisdagskvällen tillförordnades han posten som vice ordförande för Lus i sjukskrivna Linnea Jacobssons ställe.

Lunds universitets studentkårers, Lus, presidium har under våren dragits med interna svårigheter. I slutet av februari sjukskrevs nuvarande vice ordförande Linnea Jacobsson. För att arbetet skulle kunna fortgå, klev den tidigare vice ordföranden Sebastian Persson då in och axlade vissa arbetsuppgifter.

Sedan dess har Linnea Jacobssons sjukskrivning förlängts flera gånger och Sebastian Persson har därför stannat kvar i sin uppbackande roll i Lus presidium.

Beslutet behövde godkännas av kårerna
På grund av det valde Lus styrelse att besluta om att tillsätta Sebastian Persson som presidievikarie fram till och med den 31 maj 2016, men med möjlighet att arbeta om eller avsluta avtalet i förtid. Tjänsten ska avse 50 procent av presidiearvodet och Sebastian Persson kommer även att arvoderas retroaktivt för sitt arbete sedan den 22 februari.

Men då beslutet att vikarietilsätta Sebastian Persson i Linnea Jacobssons frånvaro springer ur frågan om arbetsmiljö, ansåg Lus styrelse att beslutet även behövde godkännas av universitetets nio studentkårer.

Kårerna gick på styrelsens linje
Därför togs Lus styrelse upp frågan under tisdagskvällens ting. Studentkårerna gick där på styrelsens linje och valde att tillförordna Sebastian Persson som vice ordförande för Lus och arvodera honom. Beslutet börjar gälla med omedelbar verkan.

– Jag kommer att axla uppdraget med glöd och stolthet. Lus och studentkårerna bedriver en viktig verksamhet och jag hoppas kunna upprätthålla den starka studentröst vi har, säger Sebastian Persson efter beslutet.

Lus ordförande hoppas nu Cecilia Skoug att beslutet kan ge Lus trygghet i sitt arbete.

– Jag antar och hoppas att det kommer att fungera som vanligt, säger hon.

Hård kritik riktades mot processen
Men det var inte bara glada tillrop efter beslutet. Teknologkåren reserverade sig mot beslutet och riktade hård kritik mot detsamma.

– Denna lösning är så långt från gemensamma medborgerliga och demokratiska regler att den är förkastlig, sa Teknologkårens ordförande Björn Sanders och ansåg att Lus styrelse fattat ett beslut som var långt utanför deras mandat.

Läs mer om diskussionen som föranledde beslutet och konsekvenserna här.