”Ser det som ett misstroendevotum”

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Teknologkåren riktade under tisdagens ting hård kritik mot Lus styrelse. Kritiken togs inte emot väl och flera ledamöter menade att de skulle ställa sina uppdrag till förfogande om Teknologkårens förslag skulle gå igenom.

Tisdagskvällens ting med universitetets nio studentkårer, Lus presidium och styrelse hettade till ordentligt. Dels tillförordnades Sebastian Persson rollen som vice ordförande för Lus i Linnea Jacobssons sjukfrånvaro, samtidigt som Teknologkåren opponerade sig mot beslutet och kallade det stadgevidrigt och odemokratiskt.

Teknologkårens yrkade på att inte tillförordna Sebastian Persson, utan i stället utlysa ett påskyndat val av ny vice ordförande under ett extrainsatt ting. Men utspelet uppfattades av de närvarande styrelseledamöterna från Lus som en direkt förklaring av misstroende mot deras arbete – förutsättningar som de menade att de inte skulle kunna arbeta under.

– Jag tänker inte arbeta kvar om dessa värden får styra organisationen – att ett missnöje har växt, men inte lyfts, sa Sebastian Persson, också ledamot i Lus styrelse, och fortsatte:

– Om det händer kommer jag att ställa mina samtliga uppdrag till förfogande. Mig veterligen är fler inom styrelsen redo att göra det. Det är okej om man vill ha den typen av organisation – men det vill jag inte bidra till.

Styrelsen mycket kritiska mot TLTH
Fler ur styrelsen var inne på samma spår.

– Beslutet har handlat om att backa upp Cissi (Cecilia Skoug, reds. anm.) – det är styrelsens ansvar. TLTH anser att vi skulle kunnat agera bättre – hur då? Utifrån situationen som har varit, har vi gjort så gott vi har kunnat, sa Moa Persdotter, också ledamot i Lus styrelse.

Björn Sanders ansåg att styrelsen hade kunnat kalla till ett extrainsatt ting för att lyfta frågan – men hade svårt att få gehör. Nils Wetterberg sitter också i Lus styrelse och ser allvarligt på kritiken:

– ”Lösningen ligger långt ifrån demokratiska regler för samarbetet,” högläste han ur TLHT:s yttrande och konkluderade:

– Ser man inte sambandet mellan denna skrivelse och ett misstroendevotum måste man begrunda sin lingvistiska förmåga.

”Tråkigt att de ser det så”
Björn Sanders medger att deras formuleringar är starka och har förståelse att de kan tolkas som ett misstroende – och beklagar att det har blivit så. Men han kan inte svara på frågan huruvida det faktiskt är det.

– Vi har inte hunnit diskutera frågan kring ett misstroendevotum inom kåren ännu, säger han.

Kommer ni att göra det?
– Det kan jag inte svara på.