Nu ska det bli lättare att börja plugga

- in Nyheter

Vem är det som ska få tillgång till högre utbildning – och hur? Det ska en utredning från regeringshåll nu ta reda på i jakt på ett mer öppet system.

I mars beslutade regeringen att inleda en utredning av systemet för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudsyftet är att lämna förslag till nya bestämmelser för tillträde till högskolan – exempelvis hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet.

– Vår huvuduppgift blir att lämna ett förslag för ett öppnare och enklare system, säger Åsa Rurling, huvudsekreterare för utredningen.

Alla ska med
Målet är att alla personer med förutsättningar för högskolestudier ska kunna få tillträda till högskolestudier. Det ska
inte spela någon roll hur förkunskaperna har uppnåtts. Detta system ska göra det livslånga lärandet möjligt och det behöver därför finnas flera vägar in i högskolan, menar Åsa Rurling.

– Reglerna för antagning får inte vara så komplexa att de negativt påverkar människors möjligheter att påbörja eller återkomma till högskolan, säger hon.

Studenterna också
Regeringskansliet ska vidare utse en expertgrupp till utredningen och har bjudit in Sveriges förenade studentkårer, SFS, till att nominera två personer som studentrepresentanter.

– Vi välkomnar att utredningen görs. Det behövs en övergripande, djupdykande utredning i dessa frågor för att undvika ett fortsatt lagande av brister i systemet gläds vi åt att det tas ett helhetsgrepp, säger Caroline Sundberg, ordförande för SFS.

Hon ser positivt på förslaget om andra vägar in i högre utbildning.

– Framför allt ser vi att diskussionen kring utredningen beaktat reell kompetens och högskoleprovets funktion och betydelse, säger hon.

Kan göra systemet förståeligt
Hon påpekar att det i Sverige i dag inte finns mer än en handfull personer som är väl insatta i detaljerna i dagens antagningssystem. Regeringens utredning bidrar förhoppningsvis till att det blir tydligare och lättare för nya studenter att sätta sig in i systemet.

Hela högskolan består av studenter, lärare och ledning. Alla ska finnas representerade för att bredda perspektiv. Förhoppningen är att lyfta ett studentperspektiv och titta på vilka vägar som finns idag och hur man ska tänka för att systemet ska blir så bra som möjligt i framtiden.

– Det vi hoppas på är att det blir en övergripande undersökning. Att det blir en djupdykning, inte ett till plåster i ett system som redan blivit hopplåstrat många gånger tidigare, avslutar hon.