Förvaltningschefen: Visst, vi kan säga att ”det här skulle vi gjort tidigare”

- in Nyheter
@Tove Nordén

Den största bristen på universitetet är att miljöfrågorna inte prioriteras i den grad som skulle behövas för att arbetet ska komma igång och göra skillnad. Det menar Claes Nilén, miljöchef vid Lunds universitet.

Sedan 2009 är det dessutom lagkrav att alla universitet ska ha ett miljöledningssystem, något som Lunds universitet år 2016 fortfarande inte har. Claes Nilén säger att Lunds universitet har delar av ett miljöledningssystem – men i dagsläget är det inte komplett. För ett strukturerat miljöarbete krävs resurser. Claes Nilén skulle till exempel gärna se en miljöbudget.

– Det skulle vara ett tydligt sätt att markera att det gäller ett viktigt ämne. Då blir det stabilitet i arbetet, en långsiktighet och en tilltro till att det här är ett profilområde som är viktigt och som universitetet vill satsa på, säger han.

Men med besparingskrav på universitetet tror inte Claes Nilén att extra resurser kommer att hamna inom miljöområdet.

Förvaltningschef Susanne Kristensson. Foto: Lunds universitet.
Förvaltningschef Susanne Kristensson. Foto: Lunds universitet.

– Som det ser ut nu tror jag inte det kommer hända. Min bedömning är att det inte kommer ges nya resurser till området inom en överskådlig tid, utifrån de diskussioner som varit inom ledningen. Realistiskt sett är det ytterst svårt att få resurser till detta arbete, säger han.

Det bekräftas av Susanne Kristensson, förvaltningschef vid Lunds universitet och ledningens representant i miljöfrågor. Hon håller med om att det behövs mer resurser till miljöområdet men tror inte det kommer behövas en speciell miljöbudget.

– Det vi ser framför oss är inte en specifik miljöbudget, däremot kommer vi göra satsningar på miljö som kommer kosta extra resurser, säger hon.

Varför har inte universitetet ett miljöledningssystem, som varit lagkrav sedan 2009?
– Visst, vi kan säkert säga att det här skulle vi ha gjort tidigare, man kan alltid vara efterklok. Det viktiga är ändå att vi nu satsar på miljöområdet. Miljöutredningen är en del i den satsningen, säger Susanne Kristensson.

Claes Nilén hoppas att miljöfrågorna kan få lite högre prioritering i det dagliga arbetet i organisationen.

– Jag tror att ett första steg är få upp miljö sett ur ett riskperspektiv så att det kan bli en del av en riskvärdering, och på den vägen lyfta det upp till ledningen, säger han.

Men för andra går det bättre. Göteborgs universitet går i bräschen för miljöarbetet vid högre lärosäten – och tycker att alla ska göra det. Läs mer här:

”Läroverkens uppdrag är att vara förebilder”