”Lärosätenas uppdrag är att vara förebilder”

- in Nyheter
@Tove Nordén

Till skillnad från Lunds universitet ligger Göteborgs universitet i topp bland Svenska lärosäten med sitt interna miljöarbete. Universitetet är dessutom certifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Ett systematiskt och målinriktad arbete ligger bakom, enligt GU:s hållbarhetsstrateg Eddi Omrcen.

Varför satsar Göteborgs universitet på miljöarbete?
– Det började med en påtryckning från studenterna under slutet av 90-talet. Det gjorde att styrelsen fattade beslut om att bygga ett miljöledningssystem som skulle leda till en certifiering. Redan då var miljöfrågorna inget nytt, så det handlade helt enkelt om en förutseende styrelse.

– Det ligger i ett läroverks uppdrag att vara en förebild på hållbarhetsområdet, tycker jag. En sådan satsning borde vara naturlig, speciellt för ett läroverk, att kunna visa att vi ligger i framkant.

Varför en certifiering, det är ju inget lagkrav i dag?

Eddi Omrcen, hållbarhetschef vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg.
Eddi Omrcen, hållbarhetschef vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg.

– För att tydliggöra målet. På det sättet får vi en tredje part som granskar oss som utfärdar certifikatet. Det ger trovärdighet och sen funkar certifieringen internationellt också, så det går att använda i globala sammanhang.

Hur lyckades universitetet nå en certifiering?
– Vi jobbade systematiskt och målinriktat. Jag tror det handlar om att koppla miljöarbetet till att det faktiskt gäller ett kvalitetsarbete. Mindre avfall sparar på energianvändning och gör att det blir mer pengar till annat, forskning till exempel.

– Sen var vissa enheter drivande. De fakulteter som gick före och blev certifierade fick lite extra resurser, som en morot, samtidigt som certifikatkostnaden togs centralt. På det sättet blev det konkurrens om vilken fakultet som skulle bli certifierad först – det blev ett väldigt drag.

Vad är ditt tips till LU för att förbättra miljöarbetet?
– Nummer ett är att inventera och se var det finns problem och sedan ta tag i problemen. Sen underlättar det alltid med resurser och ett tydligt mandat från ledningen, att satsa på det och visa att man vill.

– Ett annat tips är att man tittar på miljö och hållbarhet på ett positivt och framåtriktat sätt, till exempel genom att använda FN:s utvecklingsmål. Då kan universitetet fråga sig: Hur skulle vi vilja se ut? Vad kan vi bidra med?

– Om Lunds universitet inte tycker att de har något de kan bidra med till något av målen, ja då kan man lika bra lägga ner verksamheten, tycker jag.