”Universitetet ska vara ett vattenfall”

- in Nyheter

Den 1 maj uppvaktades rektor Torbjörn von Schantz traditionsenligt med ett rektorstal av Lus ordförande Cecilia Skoug. I sitt svar gav Schantz kårerna mycket beröm och höll med om det mesta. Men han passade också på att dela ut kängor åt Donald Trump och Dick Harrison.

– Ärade rector magnificus…

I en cirkel av frackklädda fanbärare inleder Lunds universitets studentkårers ordförande Cecilia Skoug sitt rektorstal till Torbjörn von Schantz.

Lundagård badar i sol, det är första maj och kårordföranden börjar med att säga ett par ord om att magnoliorna ännu inte blommar. Publiken, vars medelålder är ganska hög, verkar ha kommit mer för solen, blommorna och manskören än för att höra Lus ordförande ifrågasätta universitetets satsningar på öppna onlinekurser.

– De ämnen jag ska tala om i dag har tagits upp av många kårordföranden före mig. Men droppen urholkar stenen – inte genom sin kraft, utan genom att falla ofta, säger Cecilia Skoug.

Rektor får godkänt av kårerna
Hon talar lugnt, tydligt och med pondus. Det märks att hennes anförande är väl genomarbetat. Till rektorn säger hon bland annat:

– När du tillträdde gav vi dig en kursplan i kursen ”Hur man leder ett universitet”. Den examineras en gång per år, den första maj. Examinatorer är Lus ordförande och ordförandena för de nio fakultetskårerna. Vi tillämpar en traditionell tvågradig betygsskala; ”vivat” eller ”periat” (”leve” eller ”försvinn”).

Torbjörn von Schantz får så småningom ”vivat”, alltså godkänt betyg, men Cecilia Skoug hinner ändå peka på en rad frågor hon tycker att universitet borde förbättra – bland annat jämställdhet, digitalisering och breddad rekrytering.

Hon menar också att universitetets strävan efter att vara ett internationaliserat forskningsuniversitet delvis går ut över ”det strategiska ledarskapet” på grundutbildningsnivå.

Enligt Cecilia Skoug har dock Torbjörn von Schantz varit en bra och lyhörd ledare som förtjänar att hyllas.

– Men för att urholka stenen vill vi att universitetet ska vara ett vattenfall snarare än ett duggregn, säger hon uppfordrande.

”Vi vill ge den bästa utbildningen”
När kårordföranden utropat ett trefaldigt leve går order över till rektor Torbjörn von Schantz. Han svarar på de framförda synpunkterna, men talar också om sina allmänna framtidsvisioner för Lunds universitet.

– Vi vill ge den bästa utbildningen till de mest motiverade studenterna, oavsett var de kommer ifrån, säger Torbjörn von Schantz på bred skånska, och håller hårt i sitt talmanus.

Han citerar statistik som säger att Lunds universitet faktiskt är förstahandsvalet för Sveriges blivande högskolestuderande. Det tror han har flera orsaker: kårens framgångsrika studiebevakning, utbildningens forskningsanknytning, de täta näringslivskontakterna och Lunds rika studentliv.

Flera gånger i sitt tal kommer Torbjörn von Schantz tillbaka till hur viktiga och duktiga han tycker att studentkårernas representanter är.

– Ni bidrar till att göra utbildningen vid Lunds universitet ännu bättre – fortsätt att vara kritiska, uppmanar han bland annat.

USA ett avskräckande exempel
Hur det kan gå om man inte är kritisk menar von Schantz visar sig i USA. Rektorn tar hånfullt upp Donald Trump, hans väljare och parti som exempel på riskerna med ett samhälle utan ”välutbildade och kritiska” medborgare.

Även Dick Harrison får sig implicit en släng av sleven, när rektorn menar att utvärderingar från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) helt motbevisar att kraven på utbildningarna skulle vara på väg nedåt, vilket Harrison hävdat i en uppmärksammad debattartikel.

På de punkter Torbjörn von Schantz fått kritik av Lus ordförande Cecilia Skoug tycks han i princip hålla med om att saker måste förbättras.

– Utan universitetens arbete för likabehandling och jämlikhet hade jag själv inte stått här. Jag kommer nämligen från ett så kallat ”studieovant hem”, säger han till exempel.

Många utmaningar framför universitetet
Att fortsätta arbeta med digitala tentor, den utbredda stressen bland studerande och validering av nyanländas utländska examina framhåller Torbjörn von Schantz som särskilt viktigt.

– Studenterna har aldrig varit klokare och mer redo för att ta sig an framtidens utmaningar, avslutar rektorn, innan han tågar ut arm i arm med Lus ordförande.

De verkar vilja stå för ett ”upplyst” Lund, där alla har det trevligt tillsammans. Långt från obekväma bråkstakar som Dick Harrison eller Donald Trump.

Man kan emellertid fråga sig hur mycket man får ut av ett rektorstal där alla tycks vara överens med varandra.