Bygget av spårvägen i Lund kryper närmare
Visionsbild för spårvägen. Foto: Press/Lunds kommun

Bygget av spårvägen i Lund kryper närmare

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Lunds stora infrastrukturprojekt börjar ta form. Spårvägen som ska dras mellan Lunds central och forskningsanläggningen ESS i nordöstra Lund har under torsdagen tilldelats en entreprenör.

Lunds kommuns tekniska nämnd utsåg Skanska Sverige AB att sköta såväl projektering som byggande av spårvägssträckan Lund C–ESS. Ordförande Emma Berninger är förväntansfull inför vad som komma skall.

”Mycket glädjande”
– Det är mycket glädjande att byggstarten närmar sig. Spårvägen är viktig för att Lunds transporter ska bli mer fossilfria och det är fantastiskt att se att visionen om en hållbar stadsutveckling i nordöstra Lund börjar bli verklighet, säger Emma Berginger (MP),
ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Kontraktet kommer att skrivas under snarast, innan sommaren, meddelar kommunen. Därefter hoppas tekniska nämnden att bygget av spårvägen ska vara igång vid årsskiftet 2016–17. Bygget ska vara färdigt och redo att köras på till sommaren 2019.

– Det första som drar igång är planering och projektering. Genom att samverka kan vi tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar och byggmetoder med fokus på anläggningens kvalitet, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund C – ESS.
[ads1]