M-förslag: 20 000 nya studentbostäder

Sverige ska fungera – och därför måste det byggas 20 000 nya studentbostäder. Det menar Moderaterna, som under torsdagen presenterade förslag för fler studentbostäder.

I Lund är problemen med brist på studentbostäder påtagliga. Den genomsnittliga kötiden för ett studentrum är ett år hos studentbostadsföretaget AF Bostäder. Den långa väntetiden ledde till att Lund i höstas återigen rödlistades i Sveriges förenade studentkårers, SFS, bostadsrapport. En kötid som överstiger sex månader ses där som oacceptabel.

Många lider av bostadsbristen
Men Lund är inte unikt. I flera stora studentstäder ser situationen liknande ut och bristen på bostäder är nu dubbelt så stor som år 2012. 
Den allvarliga bostadssituationen för landets studenter är skadlig för Sverige, menar Moderaterna.

Riktar tydligt krav
Sverige ska fungera och studenter ska enkelt kunna få tag på en bostad, sa partisekreteraren Tomas Tobé på en pressträff under torsdagen. Därför vill partiet nu se en nybyggnation om 20 000 lägenheter till 2020.

– Vi riktar ett tydligt krav på nästa bostadsminister om att genomföra de reformer som krävs för 20 000 nya studentbostäder i Sverige till 2020, säger Tomas Tobé i ett pressmeddelande.

Gammal åtgärdsplan
Förslaget är en återlansering av förre statsministern Fredrik Reinfeldts (M) förslag inför riksdagsvalet 2014, då även han ville bygga 20 000 nya studentbostäder med snarlika insatser.

Moderaterna vill nu, som då, se påskyndade plan- och bygglovsprocesser vid byggnation – skillnaden nu är dock att processer som tar länge än nio månader ska bestraffas med ekonomiska sanktioner. Utöver det vill Moderaterna se lägre krav på tillgänglighet i några de boenden som byggs, bland annat genom boyta och lättade bullerregler.

Men det finns också nya inslag. Bland annat vill Moderaterna ge ett tydligt volymmål till det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus för att öka byggandet. Målet ska vara att marknaden ska vara i balans till 2020.