Minskat söktryck till höstens utbildningar

- in Nyheter
@Lundagård

Lägre söktryck och fler antagningar har gjort att det i år har varit betydligt lättare att komma in på drömutbildningen.

Inför andra urvalet till höstens utbildningar sökte totalt 411 779 personer till en utbildning att jämföra med 424 717 förra hösten. Detta innebär en minskning med tre procent mot föregående år.

Minskningen beror på att antalet sökande 19-24-åringar gått ner med nära sju procent. Däremot har antalet sökande som är kvinnor och 25 år eller äldre ökat något (plus 0,8 procent).

– Söktrycket minskar med tre procent och antagningen ökar med drygt en procent, säger Carina Hellgren, utredare på Universitets- och högskolerådet.

Sammanfattningsvis har det därför varit något lättare att komma in på höstens utbildningar jämfört med ht 2015.

allt-färre-sökandesstatistik

Stockholms universitet har flest förstahandssökande till höstens utbildningar och Lunds universitet kommer på femte plats.