Ny kurs ska hjälpa uppsatsskrivare

- in Nyheter
@Tindra Englund

Våndas du över ditt uppsatsarbete? I höst startar två MOOC-kurser i akademiskt skrivande och målet är att hjälpa studenter att lyckas.

Att skriva en akademisk uppsats är aldrig lätt. Särskilt inte när man gör det för första gången. Både språket, reglerna för citat och dispositionen skiljer sig från andra typer av texter och det är vanligt att det är denna del av utbildningen som får studenter på fall.

Ny möjlighet i höst
Men i höst erbjuder Lunds universitet en möjlighet för fler att lyckas med sina uppsatser. I september startar nämligen två MOOC-kurser i akademiskt skrivande, utvecklade vid Lunds universitet. Kurserna är öppna för alla som vill, men riktar sig främst till universitetets studenter och lärare.

– Jag tror att studenter ibland upplever att de inte riktigt får all den hjälp de behöver med sin uppsats för att lyckas. Men med hjälp av de här kurserna hoppas vi att studenter ska kunna lära sig det de behöver inför uppsatsskrivandet så att de slipper att bara lära sig av sina misstag, säger Ebba Ruhe som är bibliotekarie och ansvarig för kurserna.

Ebba Ruhe privat bild
Ebba Ruhe, Privat bild
  • Kursen ”Akademiskt skrivande” ges på svenska och riktar sig till dem som är eller snart ska bli studenter.
  •  Kursen ”Writing in English at University” är tänkt för dem som skall påbörja ett större skrivprojekt och kan vara särskilt användbar för studenter som ska skriva på engelska, utan att ha det som modersmål.

Inga högskolepoäng och inga tentor
Kurserna ger inga högskolepoäng men innehåller heller inga tentor utan endast  quiz som är frivilliga. Med andra ord kan du själv avgöra hur mycket tid du vill lägga på dem.

– Tanken är att de ska ses som ett hjälpmedel och  även om man anmält sig kan man välja fritt vilka delar av kurserna man vill ta del av, säger Ebba Ruhe.


FAKTA:

  • En MOOC-kurs är en ”Massive open online course”.
  • Anmälan öppnar i mitten av september men efter det är det fritt fram att anmäla sig när som under hösten.
  • Arbetsomfattningen för en genomsnittlig kursdeltagare beräknas vara 5-10 timmar i veckan i 4 veckor för varje kurs.

Förutom MOOC kurserna finns det även annan hjälp att få vid universitetet för den som skriver uppsats:

  • Studieverkstaden vid Lunds universitet hjälper studenter genom bland annat föreläsningar och individuell handledning.
  • Det finns resurser på nätet, till exempel AWELU (Academic Writing in English at Lund University), som vänder sig till den stora grupp studenter som ska författa uppsatser på engelska.
  • Hjälp inför uppsatsarbetet finns också på bibliotekens hemsidor och det går naturligtvis även att rådfråga personalen på sitt lokala ämnesbibliotek, om litteratursökning, referenshantering med mera.