Skittles

- in Nyheter

Minnet tycks vara kort. Donald Trumps närvaro har gjort det enskilt plumpa citatet oviktigt och det har talats om att journalister har sänkt ribban för honom. Men frågan är om inte det samtidigt sänkt den för Hillary, då hennes kommentar om den ”beklagliga massan” av Trumps supportar i det närmsta har glömts bort.

Alltså, ny vecka, ny giv. Donald Trump lät meddela att han hade något viktigt att berätta och kallade till pressträff på det nyöppnade Trump International Hotel. Med presskåren samlade berättade han att Hillary Clinton startade ”The Birther Issue” och att Donald Trump här och nu, avslutade det.

Det fanns ett mejl skickat från en kampanjarbetare i Hillarys valrörelse 2008, som sökte problematisera Barack Obamas födelseland. Men när det gäller vem som har drivit saken som en hjärtefråga, som gett nationell uppmärksamhet i flera år, tvistar inte de lärda.

USA skakades i veckan av tre attacker på tolv timmar med bomber i New Jersey och New York samt en knivattack i Minnesota. Ett fyrtiotal människor skadades i attackerna men ingen har dött. Något riktigt illa kunde ha inträffat, men katastrofen uteblev.

Händelseförloppet kopplades dock ihop med diskussionen om flyktingar till USA. Donald Trump Jr. valde att likna situationen med en skål med godismärket Skittles. ”Om tre Skittles kommer döda dig, tar du då en handfull?” frågade sig Jr. Det föranledde en talesperson för Skittles att för alla förvirrade i sammanhanget, klargöra att Skittles är godis och flyktingar är människor.

Bloggen återkommer inför den första presidentdebatten på måndag 26/9. Debatten får konkurrera om tittare med ”Monday Night Football” men tros ändå ses av ett möjligt rekordantal människor. Så: läs bloggen, ät Skittles och titta på spektaklet. It’s gonna be huge.