Fler vakter och färre besökare på Smålands klubbar

- in Kultur & Nöje, Nationer, Nyheter

Brister i brandsäkerheten gör att max 150 personer i fortsättningen får komma in på Smålands nations klubbar. Enligt nationens nya danstillstånd krävs dessutom två förordnade ordningsvakter vid evenemang där det dansas. – Det är helt orimligt, säger nationsombudet.

När räddningstjänsten under sommaren inspekterade Smålands nations klubblokaler uppdagades flera brister, som bland annat gäller brandlarmet och nödutgångar. Tills bristerna har åtgärdats får max 150 personer komma in på nationens klubbar, till skillnad från 420 personer i vanliga fall.
– Som en organisation som driver klubbar tycker vi att brandskyddslagar är bra. Om räddningstjänsten anser att detta är det som krävs för att verksamheten ska vara säker så respekterar vi det, säger Rode Grönkvist, nationsombud på Smålands nation.

Han är glad att nationen inte tvingats stänga klubbarna helt, men samtidigt ledsen att man behövt begränsa antalet besökare just på hösten.
– September brukar vara vår bästa månad. I många fall har vi kunnat fylla våra klubbar, och alltså haft 420 besökare, så det känns tråkigt, säger Rode Grönkvist.

Sämre villkor för danstillståndet
För tre veckor sedan fick nationen dessutom besked om sitt nya danstillstånd. Enligt detta måste Smålands i fortsättningen ha två förordnade säkerhetsvakter efter klockan tio på kvällen vid alla evenemang där det dansas. Hur många besökare arrangemangen har spelar ingen roll.
– Det är en stor försämring av villkoren. Tidigare behövde vi bara två ordningsvakter när en klubb hade minst 350 besökare. Nu behöver vi det även om det bara handlar om tio personer på dansgolvet, vilket känns helt orimligt, säger Rode Grönkvist.

Precis som flera av studentlunds nationer upplever Smålands att kommunikationen med polisen har försämrats. Nationen har till exempel inte fått någon information om varför tillståndsenheten kommit fram till att antalet vakter på klubbarna måste öka så kraftigt.
– Handläggaren som skött ärendet gick på tre veckors semester samma dag som vi fick beskedet. Och vi har tyvärr inte fått någon möjlighet att föra en dialog med Polisen om hur saker och ting fungerat under det temporära tillståndet, säger Rode Grönkvist.

”En nationsklubb är lugnare än krogen”
På grund av en omorganisation inom polismyndigheten är det numera tillståndsenheten på Polisen i Malmö som har ansvar för Lunds studentnationer. På Smålands tror man att det är något som kan ha påverkat det nya beslutet om danstillstånd.
– Tyvärr vet nog Polisen i Malmö inte riktigt hur man ska förhålla sig till nationerna. Jag kan tänka mig att polisen i Lund har en större förståelse för hur vi fungerar. En nationsklubb är betydligt lugnare än en vanlig nattklubb, säger Rode Grönkvist.

Smålands är så missnöjda med sitt nya danstillstånd att man bestämt sig för att överklaga beslutet.
– Det är orättvis myndighetsutövning. Jag sitter och skriver på en överklagan just nu. Vi har inte fått en ärlig chans i det här fallet, säger Rode Grönkvist.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.