Nedskärningar oroar studenter

Lunds psykologstudenter demonstrerar mot institutionens nedskärningar. Trots oron menar fakultetsstyrelsen att dessa inte kommer påverka utbildningens kvalitet. 

Ett hundratal psykologstudenter har samlats utanför ingången till Gamla kirurgen i Paradiset, som bland annat härbärgerar Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse. Studenterna har samlats för att demonstrera mot att fakultetsstyrelsen för andra året i rad ska skära ned Institutionen för psykologis budget.

Nedskärningar på sju procent
Institutionen har under 2016 legat en miljon kronor back, och därför ska sju procent av dess utgifter skäras ned i den nya budgeten. Bland studenterna finns en oro att dessa besparingar kommer att försämra kvaliteten på psykologprogrammet.

Emma Roos af Hjelmsäter har varit med och förberett demonstrationen. Hon är upprörd över fakultetsstyrelsens budgetförslag, som hon tror kommer äventyra studenternas framtida professionella kompetens, då vissa praktiska moment i utbildningen riskerar att slopas.

Hon anser också att fakulteten gör fel i att omfördela en del av psykologprogrammets budget till övriga samhällsvetenskapliga utbildningar, vilket nu är fallet.
– En vårdutbildning kostar mer än till exempel statsvetenskap, eftersom vi varvar teori och praktik. Argumentet att alla program ska få lika mycket pengar är snedvriden, säger Emma Roos af Hjelmsäter.

”Resursfördelningen från staten är för låg”
Att nedskärningarna skulle sänka kvaliteten på psykologprogrammet håller Ann-Katrin Bäcklund, dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten, inte med om. Programmet kommer även fortsättningsvis hålla en hög nivå, även om Bäcklund säger att hon oroas över att resursfördelningen från staten är för låg.

Ann-Katrin Bäcklund förstår inte varför psykologstudenterna känner sig ignorerade av fakultetsstyrelsen. Eller deras ilska över omfördelningen till resten av fakulteten.
– Jag inbjöd dem ganska omgående till samtal om budgeten, och vi hade kommit till demonstrationen om de bett oss. Dessutom har det i flera år skett en liten omfördelning från alla program med högre prislappar, exempelvis till masterutbildningar, så det är inget som psykologstudenterna är ensamma om, säger hon.

Inte heller Robert Holmberg, prefekt vid Institionen för psykologi, som i en skrivelse till fakultetsstyrelsen varnat för att nedskärningarna kan leda till en kraftig försämring av programkvaliteten. På kort sikt tror han inte att nedskärningarna kommer märkas bland studenterna.

Vad som eventuellt kommer försvinna är vissa externa föreläsare och seminarier, men i övrigt kommer programmet ligga på en lika hög nivå som förut, säger han.

Fler åtstramningar är att vänta
Robert Holmberg tror inte att fler åtstramningar är att vänta och att budgeten kommer att vara i balans till 2018. Skälet till underskottet menar han framför allt beror på personalens löneökningar, som institutionen inte har budgeterat för. Och allmänt ekonomiskt slarv från institutionens sida.
– Har man inte full koll på alla kostnader, så kan det lätt uppstå en obalans, säger Robert Holmberg.