Malmö högsk… eh, universitet

- in Nyheter

Malmö högskolas flörtiga fokus på samhällsutmaningar fick regeringen på fall. 2018 kommer högskolan bli ett universitet, 90 miljoner rikare och fullmäktig över sitt eget utbildningsutbud.

Malmö högskola, landets största högskola, har i decennier kämpat för att anlända till det slutgiltiga målet, att bli ett universitet. Och nu har det hänt. Från och med den första januari 2018 kommer högskolan vara ett universitet, och 90 miljoner rikare om året.

Beslutet förmedlades av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. En av motiveringarna var att regeringen ville stärka den forskning och utbildning som de bedriver eftersom de fokuserat på att lösa olika samhällsproblem så som hållbara och smarta städer och jämlik hälsa.

Malmö högskola har också, som minister uttrycker det, en framstående position bland landets högskolor. Den positionen kommer stärkas ytterligare med det årliga anslaget på 90 miljoner som ska satsas på forskning och att integrera forskning i undervisningen. Det är nästan en ökning med 50 procent av det nuvarande anslaget

Det finns många andra fördelar med att vara ett universitet. Bland annat kommer Malmö högskola inte behöva ansöka om att hålla utbildningar på forskningsnivå utan får fullmakt att styra över detta själva. Dessutom kommer högskolan som universitet kunna forska på en bredare front eftersom ett universitet får forska på fler områden än högskolor.

Regeringen gör inte detta bara för att glädja forskarna på Malmö högskola, de har en egen agenda. Tanken med de utökade rättigheterna och anslaget är att stärka Sverige som ett ledande konkurrenskraftigt kunskapsland.