Studenthälsan har svårt att möta studenternas behov

- in Nyheter
@Tindra Englund

Unga mår allt sämre och behoven ökar för varje år som går. Enligt Studenthälsan är det svårt att möta de växande behoven och i år har möjligheten till självremiss stängts ner tidigare än någonsin inför juluppehållet.

– Självklart skapar det stress och frustration hos våra anställda. Man vill kunna hjälpa till och då är det alltid tufft när man måste hänvisa studenterna vidare, säger Studenthälsans avdelningschef Lena Örnberg.

Flest självremisser någonsin
Bara under vecka 44 skickade 49 studenter in en självremiss till Studenthälsan. Detta är fler än någonsin tidigare och  i kombination med högt söktryck under hösten gjorde detta att Studenthälsan tvingades stänga ned remissinflödet tidigare för att hinna i kapp.
–Drop-in-verksamheten är öppen fram till jul, men även här är söktrycket hårt och under ett par veckor fick flera studenter gå hem igen utan att ha fått möjlighet att prata med en behandlare, säger Lena Örnberg.

Svårt att möta behoven
Statistiken talar sitt tydliga språk och för varje år ökar antalet studenter som söker hjälp hos Studenthälsan. Samtidigt har anslagen till verksamheten inte ökat nämnvärt vilket gjort att de har fått allt svårare att möta efterfrågan.

Studenthälsan följer även det akademiska året och håller därmed stängt bland annat över jul, påsk och sommar.
– Personalen på Studenthälsan har uppehållstjänster och i praktiken innebär det att om man jobbar heltid på Studenthälsan så har man en tjänst på 87,5 procent, säger Lena Örnberg.

Enligt henne finns det idag ett behov av att utöka kapaciteten på Studenthälsan. Vi har börjat pratat om att ha öppet en längre del av året. Men samtidigt skulle det innebära en stor extra kostnad för universitet, pengar som skulle tas från en redan underfinansierad grundutbildning, säger Lena Örnberg.

Att Studenthälsan tvingas hålla stängt under vissa perioder bidrar enligt henne till ett ännu högre söktryck innan och efter dessa perioder.
– Vi ser att söktrycket varierar över året, med vissa väldigt tydliga toppar. Det brukar bli en sådan topp i oktober/november, som sedan planar ut före jul. I år var vi tvungna att stänga ner självremissen några veckor tidigare, och det är olyckligt, säger Lena Örnberg.

Studenter extra utsatta
Enligt Lena Örnberg ökar den psykiska ohälsan bland unga för varje år och det finns även studier som visar att just gruppen unga studenter är extra utsatt.
– Tittar man på studenthälsans uppdrag är det tydligt att vi inte ska vara någon akutverksamhet utan ett komplement till primärvården och psykiatrin när det rör psykisk ohälsa kopplat till studierelaterade problem. Tyvärr är vår upplevelse att primärvården och vuxenpsykiatrin i Skåne idag är så överbelastad att de i stället hänvisar studenter hit, säger Lena Örnberg.

Då studenthälsan hänvisar studenter som har icke-studierelaterade problem till primärvården medger hon att det finns en risk att dessa personer skickas fram och tillbaka.

Nytt bokningssystem
Studenthälsan har flera planer på hur man ska kunna effektivisera sitt arbete under 2017.
– Under 2016 har vi arbetat med hur vi ska kunna utnyttja våra resurser på bästa sätt och bland annat kommer vi att införa ett nytt bokningssystem under våren 2017, säger Lena Örnberg.

I dagsläget tar studenter i vanliga fall kontakt med studenthälsan genom en självremiss, men då mycket tid går åt till att administrera dessa kommer man i stället att införa ett bokningssystem där studenterna själva kan boka in sig på en ledig tid.
– Vi gör detta för att studenterna ska få en snabbare ingång och för att behandlarna ska kunna lägga ned så mycket som möjligt av sin tid på att faktiskt träffa studenter, säger Lena Örnberg.

Under 2017 har Lunds universitet även planerat att genomföra en studentbarometer för att försöka ta reda på vilka behov studenterna har när det kommer till stödverksamheten vid universitetet.
– Vi hoppas på att få reda på om vi gör rätt saker eller om det finns något nytt vi borde satsa på? Samt om vi skulle behöva utöka verksamheten, säger Lena Örnberg.

Väl investerade pengar
Lena Örnberg tycker att det går att motivera att Lunds universitet satsar pengar på projekt som till exempel 350-års jubileet och att det är bra att man lägger resurser på breddad rekrytering av studenter.

– Men när man rekryterar studenter måste man också se till att man har möjlighet att ta hand om dem. Personligen tror jag att alla investeringar i stödverksamheterna är väl investerade pengar då dessa kan hjälpa studenten att må bra under studietiden och klara av att slutföra sin utbildning, säger Studenthälsans avdelningschef Lena Örnberg.

 


Fakta: 

  • Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter och nedstämdhet.
  • Studenthälsan erbjuder kurser och workshops i olika ämnen varje termin, men även individuella samtal relaterat till din studiesituation samt internetbaserad behandling. Studenthälsan har som ambition att hjälpa studenter att hitta rätt hjälp, även om den som finns på Studenthälsan inte räcker till.