Ansvariga för läkarprogrammet erkänner kopplingar till Hincus

- in Nyheter
@Tindra Englund

I förra veckan publicerades Lundagårds reportage ”En osund kultur”. Nu erkänner både Christer Larsson programansvarig för läkarprogrammet och Stefan Hansson vicedekan vid medicinska fakulteten att de deltagit i fester med Hincus medicus. 

I en intervju med Sydsvenskan säger Christer Larsson, programansvarig för läkarprogrammet vid Lunds universitet, att han tidigare varit i kontakt med Hincus medicus.
– Ja, när jag var student så var jag med på några middagar. Men någon medlem i formell mening var jag knappast, jag tror inte ens att det fanns någon medlemsmatrikel då. Jag har inte haft kontakt med dem på tjugofem år, så jag har ingen aning om hur det funkar, säger Christer Larsson till Sydsvenskan.

Men när Lundagård kontaktade honom den 16 november påstod han att han under sina 20-30 år i Lund aldrig stött på sällskapet men att han hört rykten om dem under sin egen studietid.
– Vi har aldrig kommit i kontakt med dem. Däremot kan ju inte hindra folk från att skapa privata sällskap. Frågan är ju vad de har för inflytande på andra, sa Christer Larsson då.

I dag medger han dock även till Lundagård att han hade kontakt med sällskapet under sin studietid.
– Det är 25 år sedan jag var ung och jag har mognat och nu måste vi på något sätt göra något för att förhindra att folk kommer till skada och att folk mår dåligt, säger Christer Larsson.

Rektorn manar till att ta avstånd
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz har inte tid med en intervju men skriver i ett mejl till Lundagård att han vill uppmuntra studenter och andra att ta avstånd från föreningar eller sammanslutningar som de anser är oförenliga med demokratiska värden.

”Allt fler i dagens moderna samhälle reagerar på sexism, alkohol eller exkludering och det är bra att arrangörer och föreningar ser att det inte längre är gångbart om man vill behålla medlemmar. Allt färre i vårt samhälle accepterar en sådan kultur som beskrivs”, skriver Torbjörn von Schantz.

Studenter anställer studenter
Enligt Christer Larsson sker det idag regelbundet att läkarstudenter med övergripande ansvar anställt andra läkarstudenter under oklara former. Till tjänster som betalats av fakulteten.

”Vi har börjat se över detta för att öka lärarnas roll i tillsättningarna. Vi vill också att det ska bli bättre information om vilka uppdrag det finns att söka och vilken kompetens som önskas”, skriver Christer Larsson i ett mejl.

Enligt rektor Torbjörn von Schantz bör alla inom akademin bedömas utifrån sina meriter och inget annat.

”Dettas är viktiga principer och jäv och nepotism ska inte få förekomma. Vi vet att det för kvinnor exempelvis är svårare att skaffa en karriär i akademin och det jobbar vi nu med på alla möjliga sätt”, skriver Torbjörn von Schantz.

Artikeln ”fyller ingen funktion”
Enligt Sydsvenskan festade även Stefan Hansson, vicedekan på Medicinska fakulteten, med Hincus medicus på 1990-talet. Han känner inte alls igen beskrivningen med vänskapskorruption och kvinnor som serverar Hincus medicus medlemmar i bara underkläder under 1990-talet.

Lundagård har dock varit i kontakt med en kvinna som blev tillfrågad om att servera på Hincus fester iförd en Bunny-suit i början av 90-talet och 98-skedde den beryktade stripp-festen. Lundagård har även varit i kontakt med källor som varit närvarande då kvinnor serverat Hincus-sällskapet endast iförda underkläder även i nutid.

När Lundagård kontaktar Vice dekanen Stefan Hansson vill han inte svara på frågor om sina kopplingar till orden då han redan intervjuats av Sydsvenskan.
– För det första tycker jag att er artikel i Lundagård, den fyller ingen funktion. Att publicera en massa på hörsägen, det bara ställer bara till saker, säger Stefan Hansson.

Han kan inte svara på hur, eller om, fakulteten ska följa upp att studenter på läkarutbildningen känner sig skrämda av sällskapet.
– Vi har precis fått det i knät, och jag ägnade gårdagen åt att svara på frågor för Sydsvenskan. Det är ett bra exempel på att vi gör något, säger Stefan Hansson.

Enligt Christer Larsson tar fakulteten dock Lundagårds artikel på största allvar och man undersöker nu hur man ska kunna arbeta vidare med saken.
– Jag vill återigen betona att jag har ingen koppling och vi stödjer inte detta på något sätt och jag blev djupt chockerad när jag hör att folk kommer till skada på det sätt som beskrivs i artikeln. Det blir verkligen en chock att läsa om det, säger Christer Larsson.

TEXT: TINDRA ENGLUND & LINUS GISBORN

Läs mer här:

En osund kultur skrämmer läkarstudenter

Insändare: Detta är inte förenligt med vår värdegrund