Hyresavtal spikat för Forum Medicum

- in Nyheter

Idag (23/1) beslutade regeringen att Lunds universitet får ingå ett hyresavtal för Forum Medicum.

Under dagen blev det klart att regeringen godkänt att Lunds universitet får ingå ett hyresavtal för Forum Medicum med en löptid på 20 år.

Forum Medicum är ett medicinskt och hälsovetenskapligt centrum som just nu byggs på Sölvegatan i Lund, bakom LUX. Målet med nybygget är att samla all forskning och undervisning som bedrivs på medicinska fakulteten.

Utbildningsminister Mats Persson uttalar sig i pressmeddelandet:

– Forum Medicum kommer att bli en viktig mötesplats vid Lunds universitet. Moderna studiemiljöer och laboratorier är en viktig faktor för att Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.

Forum Medicum beräknas stå klar under 2023 och flytten från de befintliga lokalerna kommer ske i etapper under sommaren.

Regeringsbeslutet var nödvändigt då löptiden av hyreskontraktet överstiger 10 år. Enligt bestämmelser om statliga myndigheters lokalförsörjning behöver alla kontrakt som överstiger tidsfristen regeringens godkännande.