Bilderna inifrån – så blir Forum Medicum

- in Nyheter, Utbildning

I höst börjar undervisningen i medicinarnas nya huvudbyggnad Forum Medicum. Lundagård fick ta sig en titt i den oinvigda byggnaden.

En gigantisk trappa i betong och ljust trä är det första som möter oss när Lundagård välkomnas in i Forum Medicums entré på Sölvegatan. Den ska fungera som studieplatser, men också för att sitta i under lunchföreläsningar och liknande.

Lena Åberg vid
Akademiska hus.
Foto: Alexandra Roslund

– Särskilt efter pandemin har vi sett hur viktigt det är för studenter att kunna hänga på campus, säger Lena Åberg, projektledare på Akademiska hus, det statliga företag som bygger och förvaltar universitetets byggnader. 

Även om Forum Medicum i princip är helt färdigt, är det först till hösten som undervisning och forskning kommer börja bedrivas här. Det blir en ny knutpunkt för verksamheterna vid Biomedicinskt centrum och Health Science Center.

– Vi är mycket förväntansfulla, säger Kristina Åkesson, dekan vid medicinska fakulteten, och fortsätter:

– Det är viktigt att kunna integrera olika utbildningar, att de alla ska kunna samlas.

Sexvåningshusets undre delar kommer domineras av studenter, med undervisningslokaler, ett bibliotek samt 750 individuella studieplatser. Här återfinns många grupprum som bara avskiljs från de öppna salarna med en tunn glasvägg. När Lundagård skriktestar ljudisoleringen får rummen dock väl godkänt.

Kristina Åkesson, dekan
vid medicinska fakulteten.
Foto: Alexandra Roslund

Forskare och administration kommer att sitta på de övre planen. Många av personalens kontorsplatser kommer rymmas inom vad som kallas ett ”öppet kontorslandskap”, även om det också kommer finnas reguljära kontor till vissa chefer. Det är första gången en sådan lösning genomförs av Akademiska Hus.

– Skulle alla få egna kontor hade vi behövt dubbelt så mycket yta, säger Jacob Donnér, som varit projektansvarig från medicinska fakultetens sida. Han medger att den nya lösningen “inte var okontroversiell”.

De kommande månaderna kommer Lunds universitet att ha fullt upp med att möblera den tomma byggnaden, och en officiell invigningsceremoni kommer hållas den 30 augusti.