Världens första doktor i modevetenskap

- in Kultur & Nöje

Philip Warkander är den första i världen som doktorerat i modevetenskap. Nu arbetar han som universitetslektor vid avdelningen för modevetenskap på Campus Helsingborg.

Hur forskar man på mode?
– Modevetenskap vid Lunds Universitet är ett humanistiskt ämne och då gör man precis som i alla andra humanioraämnen. Modevetenskap fungerar som en lins genom vilken vi kan studera samhället vi lever i och jag ägnar mig åt att studera mode i relation till samtidsfenomen.

Varför är modeforskningen viktig?
– Nyckelfrågan här är ”varför finns humaniora?” Vi studerar vår omvärld för att bättre förstå kultur och humaniora är samhällets själ. Vad det gäller mode så är det en vetenskap som både speglar och driver utvecklingen i samhället framåt. Modet är mer utbrett än något annat kulturuttryck då alla människor bär kläder och därmed måste förhålla sig till modeindustrin.

Philip Warkander menar att mode är viktigt att studera och analysera utifrån ett kritiskt perspektiv. Eftersom att mode är ett komplext ämne med både positiva och negativa sidor.
– I samhället fungerar mode som ett sätt att uttrycka sin identitet och grupptillhörighet samtidigt som modeindustrin också försörjer människor över hela världen. Men modets andra ansikte är konsumtionen. En konsumtion som förstärker gränsen mellan rika och fattiga. Dessutom får man inte glömma att modeindustrin, efter oljebranschen, är den näst mest omiljövänliga industrin i världen. En ökad konsumtion bidrar alltså till fler problem för klimatet.

Finns det någon stil som är typisk för studenter?
– Historiskt förknippades humaniora studenter med till exempel duffeljacka. Numera är det svårare att kartlägga en specifik studentstil eftersom studenter som grupp blivit mer spridd. Däremot finns det nog vissa klädkoder som är mer utbredda bland vissa utbildningar än andra, där till exempel klasstillhörighet kan manifesteras genom vad man har på sig.

År 2013 var Philip Warkander den första i hela världen som doktorerade inom modevetenskap. När jag frågat honom hur det kommer sig att det inte var förrän på 2000-talet som modevetenskap blev något man kunde studera på universitetet hänvisar han till en klassisk akademisk berättelse.

Philip Warkander menar att ämnen som traditionellt varit kvinnodominerande ses som mindre värdefulla i relation till ämnen där män dominerat. Enligt honom är det anledningen till att det dröjde ända till 2006 innan ämnet etablerades som vetenskap.

_______________________________________________________________________________________________________

I Sverige har modevetenskap funnits som humaniora ämne sedan 2006. Philip Warkander disputerade 2013 med avhandlingen ”This is all fake, this is all plastic, this is me – An ethnographic study of the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm.”

________________________________________________________________________________________________________