I morgon blir vi 10 miljoner svenskar

- in Nyheter
@Tindra Englund

Nu är det inte långt kvar innan Sveriges befolkning passerar 10 miljoner. Enligt SCBs beräkningar passerar befolkningen 10- miljoner sträcket vid åttatiden på fredagsmorgonen.

Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut och du kan följa den spännande räkningen med SCB:s befolkningsklocka som visar hur stor folkmängden är i realtid.
I skrivande stund är vi 9999403 svenskar- Se klockan här!

Befolkningen växer snabbare och snabbare
År 1969 bodde det bara åtta miljoner i Sverige och det dröjde sedan 35 år innan befolkningen passerade nio miljoner 2004. Men bara 13 år senare, någon gång under första kvartalet 2017, kommer vi att bli fler än tio miljoner invånare. De kommande decennierna väntas den snabba tillväxten fortsätta, och vi kan vara 12 miljoner redan 2040.

Metoden bakom SCB:s befolkningsklocka
Befolkningsklockan, som alltså visar befolkningsökningen i realtid, bygger på en framskrivningsmodell av befolkningsförändringen per månad t:Ft=Ft-1 + Ft-12 – Ft-13 + et – 0,4331et-1
Modellen tar hänsyn till att befolkningstillväxten varierar över året och kan förklaras så här: Tillväxt innevarande månad = Tillväxttakten föregående månad + tillväxttakten samma månad förra året – Tillväxttakten för 13 månader sedan + justering baserad på hur mycket förra månadens prognos avvek från den verkliga befolkningsökningen.

Modellen har en viss osäkerhet, och SCB kommer först i efterhand att exakt veta när Sveriges befolkning passerat 10 miljoner.