Eva Wiberg föreslås som ny rektor för Göteborgs universitet

- in Nyheter

Eva Wiberg väntade inte länge med att svara ja till tjänsten som rektor för Göteborgs universitet. Första juli tillträder hon men kommer fortsätta i Lund fram till dess.

Det står nu klart att Eva Wiberg, prorektor på Lunds universitet, tackat ja till posten som rektor vid Göteborgs universitet. Den 30:e januari, efter att förstahandsvalet avböjt, beslöt ledningen på Göteborgs universitet att fråga Eva Wiberg om hon ville tillträda och två dagar senare den första februari meddelade Wiberg att hon tackat ja. Hon tillträder tjänsten första juli i år, men kommer fram till dess fortsätta som prorektor på Lunds universitet.
– Det är roligt, Göteborgs universitet liknar Lunds och jag har alltid tyckt att Göteborg varit spännande. Dessutom det finns mycket tvärvetenskaplig samverkan där, säger hon.

Under sin tid som prorektor i Lund har Eva Wiberg specialiserat sig på internationalisering och utbildning. Något som hon tänker ta med sig till Göteborgs universitet och i ett pressmeddelande sade hon att hon ville stärka Göteborgs varumärke internationellt.
– Jag har ett brett kontaktnät världen över, vilket kan vara till nytta, säger Eva Wiberg.

Som rektor för Göteborgs universitet vill Eva Wiberg jobba med sammanflätningen mellan utbildning och forskning, och hon vill lägga ett extra stort fokus på samverkan mellan lärosäten och olika forskningsfält.
– Göteborg har många goda möjligheter att nå framgång där, säger hon.

Eva Wiberg säger att hon kommer ta med sig stor erfarenhet och glädje att jobba på olika nivåer inom organisationen.
– Jag vet hur det känns att vara prefekt och dekan, vilket gör att jag lättare kan se möjligheter och svårigheter, säger hon.

På sin blogg lyckönskar Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, prorektorn och avslutar med att meddela att prorektorsprocessen påbörjas direkt. Eva Wiberg kommer dock inte att vara engagerad i den.