Hög frånvaro på LTH-föreläsningar

- in Nyheter

Hög frånvaro verkar vara ett problem på olika delar av LTH. På en kurs var mellan 85-90 procent av studenterna inte där. Vad det beror på är dock oklart och LTH saknar övergripande statistik över problemet. 

Närvaron sjunker på flera ställen på LTH, visar enkätsvar. Digitala hjälpmedel, låga anslag och undermåliga lärare uppges som möjliga skäl. LTH har dock inte gjort någon genomgång om hur situationen ser ut i sin helhet, eller vad den kan bero på.

Daniel, student i Ekosystemteknik, är en student som går på få föreläsningar. Framförallt undviker han matematikundervisningen.
– Det finns substitut för att lära sig, så som Youtube-föreläsningar och diskussionsforum som funkar minst lika bra, säger Daniel.

Anton läser termin fyra i Maskinteknik och uppskattar att han går på hälften av föreläsningarna. För hans del beror det på föreläsarens undervisningssätt om de är värda att gå på eller inte. Han tror att fler känner att de lika gärna kan läsa hemifrån.
– Tyvärr är det inte jättemånga som jag tycker är värda att gå på, säger Anton.

Sju procents minskning
Även i studenternas egna kursutvärderingar vid LTH syns signaler på att närvaron minskat. I enkäterna uppskattar studenterna hur stor del av undervisningen de deltar i procentuellt.

På matematikkurserna har den angivna närvaron minskat med sju procent på fem år. Vad gäller LTH i sin helhet ligger minskningen på två procent.

Men övergripande statistik över faktisk närvaro på LTH finns inte. För de stora matematikkurserna förs till exempel endast närvaron vid gruppövningar.

Närvaron föll med 90 procent
Anders Holst, studierektor på Matematikcentrum vid LTH, motiverar avgränsningen med att det är enkelt att justera antalet övningsgrupper utifrån efterfrågan.

Ledningen och föreläsarna har enligt Holst en informell överenskommelse att rapportera om oväntat antal studenter på plats.
– I höstas fick jag på ett väldigt sent stadium, via studieråden, reda på att närvaron på föreläsningarna på en kurs fallit till 10-15 procent. Det hade definitivt varit bättre om jag fått reda på detta tidigare, säger Anders Holst.

Även vid de övningstillfällen som LTH tillhandahåller på andra håll vittnas om en nedgång.
– Att folk inte går på övningstillfällena är klassiskt, säger Martin Magnusson, programledare för Teknisk fysik.

På föreläsningarna har han dock inte noterat någon förändring de senaste åren, något som han menar kan bero på att de inte tittar systematiskt på frågan.

”Det säger lite om föreläsaren”
Michael Grimsberg, programledare för kemiteknik, har de senaste tre åren märkt av en markant minskning i närvarande studenter vid övningarna.
– Jag skulle tippa att i vissa fall dyker endast en tredjedel av studenterna upp, säger Michael Grimsberg.

Han menar att det är för stora grupper vid gruppövningarna, varför studenterna upplever att de inte hinner få hjälp. Gruppernas storlek menar han är beroende av anslagen till grundutbildningen.
– Anslagen har halverats de senaste tio åren. Enda sättet att effektivisera är att grupperna blir större, vilket ger en mer opersonlig kontakt mellan student och lärare, säger Michael Grimsberg.

Anton ser däremot den varierande närvaron som ett tecken på vissa föreläsares bristande kvalitet.
– Det säger ju lite om att föreläsaren kanske inte lever upp till alla studenters krav. Jag hade ändå hyffsat höga förväntningar på undervisningen och tänkte att alla skulle hålla en hög nivå. Men så är det inte, säger Anton.

Anton heter egentligen något annat.