En tid i behov av progressiva svar

Hur bör vi agerar i en tid när lögner allt oftare presenteras som alternativa sanningar? Det frågar sig Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Adrian Ericson.

Lördag 11:16. Våren markerar äntligen sin närvaro. Mellan Parentesen och Dammgården är det sådär tyst som det bara kan vara en lördagsförmiddag i en universitetsstad. I folkvimlet på Stortorget blandas studenter med barnfamiljer. Lund i sitt esse är en stad som få andra. Pulsen och lugnet, på en och samma plats.

Helgtempot infinner sig och luften blir lättare att andas.

Det sägs ofta att det första intrycket är bestående och efter min inledning tänker ni kanske att den här killen kommer skriva krönikor om mindfullness i studentlivet. Det ska jag inte. Men i ärlighetens namn har luften blivit stundtals tung att andas, i takt med samhällsutvecklingen under året som gått.

Världen polariseras. Kalla krigets konfliktlogik mellan öst och väst växer sig starkare i vår tid. Människor som flyr krig och förföljelse möts allt oftare av murar och gränspolis, i globaliseringens skugga växer missnöjet.

De etablerade partierna famlar panikartat efter en opinion där misstro och vanmakt dominerar. Men dessvärre glömmer vi lätt att det nödvändigtvis inte behöver vara så.

Be the change you want to se in the world, sa egentligen aldrig Mahatma Gandhi, men det är likväl ett budskap att ta fasta på.

Vår tid behöver progressiva svar. Många sätter sin tro till den unga generationen, inte minst till oss studenter. Vi vet att studentrörelser så många gånger förr visat vägen. Vågat drömma om framtiden och stuckit hål på svärmerier med empirin och engagemanget som sina vapen.

Om inte vi gör det, vem ska då göra det i vårt ställe?

Hur agerar vi i en tid när lögner allt oftare presenteras som alternativa sanningar? En grundsyn i konflikt med hela akademins sanningssökande kunskapsideal i vilket vi lundastudenter lever och verkar.

En av mina insatser kommer att bestå av att producera en krönika i månaden i Lundagård. Min ambition är att erbjuda analys och förslag på lösningar, utifrån mina värderingar om ett modernt, tryggt och jämlikt samhälle.

Till sist: Tar vi en närmare titt på vår plats i historien ser vi rätt snart att förutsättningarna att bygga ett samhälle att vara stolt över, faktiskt är bättre än någonsin.

Bara det är en syrerik insikt.