Universitetet uppmärksammade inte samernas nationaldag

- in Nyheter

I dag är det samernas nationaldag. Föreningen Samer i Syd har firat i Helsingborg och både Länsstyrelsen och Region Skåne har valt att uppmärksamma dagen. Lunds universitet har dock valt att inte göra det. 

Den samiska nationaldagen har firats sedan 1993. Då beslutade Samerådet att de skulle ha en gemensam nationaldag. Datumet är valt för att hedra minnet av det första samiska landsmötet, sjätte februari 1917. Region Skåne uppmärksammar dagen genom att hissa den samiska flaggan utanför några av sina byggnader.

– Det är inte konstigare än att Region Skåne omfattas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den säger att vi som är en del av det offentliga ska uppmärksamma deras kultur och arbeta främjande. Ett vanligt sätt är att hissa deras flagga på högtidsdagen, säger Jenny Kiiskinen, regional samordnare på Region Skåne för arbete med nationella minoriteter.

På Universitetshuset i Lund står dock flaggstången tom
– Vi har inte haft uppe det i ledningen och jag tror inte att frågan har dykt upp tidigare. Vi utgår från Länsstyrelsens riktlinjer och när vi är osäkra på om vi ska flagga eller inte kontaktar vi dem och hör hur dom ställer sig, säger Cecilia Billgren, avdelningschef vid universitetsledningens kansli.

Men enligt Martina Holmgren, strateg vid Länsstyrelsen Skåne, så har Länsstyrelsen gjort som rutin att uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar.
– Det får vara ett beslut för Lunds Universitet, men det är viktigt att så många organisationer eller andra aktörer som möjligt uppmärksammar våra nationella minoriteter i ett främjande syfte, säger Martina Holmgren.

Helena Dådring, styrelseordförande för föreningen Samer i Syd, tycker att Lunds universitet borde ha vetat bättre.
– Jag tycker i hjärtat att det är bedrövligt, de borde ha bättre koll, säger Helena Dådring.

__________________________________________________________________________________

Samernas flagga:

  • Den 15 augusti 1986 godkändes flaggan som gemensam för alla samer och är formgiven av Astrid Båhl från Norge. Färgerna på flaggan kommer från den traditionella samiska dräkten och cirkeln symboliserar solen och månen. Dagen firas av alla samer i hela Sápmi, det landområde som sträcker sig över delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.