Krångligt regelverk förhindrar investeringar i solceller

- in Nyheter
@Tindra Englund

Enligt Alvar Palms avhandling, från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, är ett krångligt och opålitligt regelverk ett av de största hindren för solcellsinvesteringar i Sverige.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt i Sverige men ändå är det många som tvekar.
– Under senare år har solceller minskat så mycket i pris att de nu kan konkurrera med andra energikällor. Då blir det viktigt att förstå vilka andra aspekter det finns som förhindrar människor från att investera i just solceller, säger Alvar Palm.

Avhandlingen analyserar samtida hinder och drivkrafter relaterade till regelverk, styrmedel, affärsmodeller, social påverkan och ekonomi.
– När jag har kartlagt lagar och regler så har det blivit tydligt att det finns en stor osäkerhet och otydlighet kring vilka regler som ska gälla, säger Alvar Palm.

Enligt honom finns det fortfarande en stor osäkerhet kring vilka regler som kommer att gälla i framtiden.
– Andra energikällor är mer storskaliga och har funnits längre, därmed har de även ett stabilare regelverk medan det är oklart hur reglerna kring solceller ser ut om några år, säger Alvar Palm.

Detta stoppar enligt honom folk från att våga investera i solceller då det rör sig om en såpass långsiktig investering.

Alvar Palm menar att det är dumt att lägga massor av skattepengar på att subventionera solceller, om vi inte samtidigt gör vad vi kan för att förenkla och förtydliga regelverket.
– Det är klart att det ska vara ekonomiskt hyggligt att skaffa solceller men det är också viktigt att vi gör det enkelt, säger Alvar Palm.

Han hoppas nu att avhandlingen kan leda till ett mer stabilt och tydligt regelverk kring solceller i Sverige.

_________________________________________________________________________________________________

Solceller i Sverige

  • Solceller började användas för att förse satelliter med ström redan på 1950-talet. Under 60- och 70-talet blev solceller ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, speciellt på platser där avståndet till elnätet är långt.
  • I Sverige började solceller användas till fyrar och nödtelefoner i fjällen under slutet av 1970-talet.
  • Det vanligaste användningsområdet idag är att sätta solceller på villatak eller kontorstak. Då producerar man sin egen el, och behöver inte köpa in lika mycket från elnätet.

Källa: energikunskap.se