Efter Lundagårds granskning – Nu utreds Eva Wiberg

- in Nyheter

Internrevisionen startar en utredning om Eva Wibergs resekostnader.
– Regel får inte vara att så fort det är utanför Europa, så ska man flyga business class, säger Torbjörn von Schantz.

Lundagård rapporterade igår att Eva Wiberg, prorektor för Lunds universitet, under 2016 rest för hundratusentals kronor i business class, vilket strider mot universitetets resepolicy.

Under onsdagen beslutade Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet att starta en utredning för att avgöra om Eva Wibergs resor följt universitets policy.

Internrevisionen har fjorton dagar på sig att sammanställa en rapport som ska presenteras för styrelsen.
– Revisionsutskottet rekommenderade styrelsen att se över om Eva Wibergs tjänsteresor 2015 och 2016 står i överrensstämmelse med reglerna för tjänsteresor. De har fått en tidsfrist på fjorton dagar varefter de rapporterar till styrelsen och vi får se vilka åtgärder som kan vara aktuella, säger Jonas Hafström, universitetsstyrelsens ordförande.

Eva Wiberg har tidigare angivit att skälen till hennes dyra flygresor varit en överenskommelse med rektor Torbjörn von Schantz.

Detta tillbakavisades av Torbjörn von Schantz i en intervju med studenttidningen Spionen.
– Det skulle jag naturligtvis hört med henne om, om hur hon reser och inte bara att hon reser. Eva ska inte lastas för detta och jag borde ha reagerat på det tidigare, säger Torbjörn von Schantz till Spionen.

Enligt Lunds universitets resepolicy ska tjänsteresor vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Trots detta valde Eva Wiberg att resa i business class på alla resor utanför Europa. Hennes sammanlagda resekostnader för utlandsresor under 2016 uppgick till drygt 219 000 kronor.
– Resorna avviker så till vida att de kostat jättemycket pengar. Men hon har också rest väldigt mycket och haft det som sitt uppdrag, säger Torbjörn von Schantz till Spionen.
– Regel får inte vara att så fort det är utanför Europa, så ska man flyga business class. Då kanske man ska avstå resan, säger Torbjörn von Schantz.

Lundagård har sökt Torbjörn von Schantz för en kommentar.