TV: Lund blir spårvagnsstad

- in Nyheter
@Tindra Englund

I dag togs det första symboliska spadtaget på bygget av Lunds spårväg. – En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättningen  för att arbetsmarknaden ska fungera,  säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon.

De första stapplande stegen mot en spårväg i Lund togs redan 1992 och sedan dess har vägen framåt varit kantad av såväl medgång som motgång.

Trots stor enighet mellan de flesta av partierna har många genom åren ställt sig skeptiska till om spårvägen någonsin skulle bli verklighet. Men nu är arbetet alltså igång och under 2019 beräknas spårvagnarna börja rulla genom staden.
– Då kommer Lund att bli både en ännu bättre och  dessutom en ännu vackrare stad, säger regionstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon.

Dagens ceremoniella ”spadtag” bestod egentligen av att man rullade ut en grästuva för att symbolisera den ”gröna” spårvägen. Glädjen låg i luften och solen strålade över snön. Bleckhornen bidrog med festivalkänsla och det delades ut gratis kaffe samt korv med bröd.

Det är oklart om det var korven eller solen som blidkat de tidigare så kritiska rösterna. Men i samband med ceremonin verkade alla nöjda och spårvägen höjdes till skyarna.

Även miljöminister Karolina Skog var på plats för att delta i dagens ceremoniella ”spadtag”.  I sitt tal poängterade hon den viktiga roll som kollektivtrafiken har att spela om vi som samhälle vill ställa om till ett mindre fossilberoende samhälle.
– Jag vill inte minst gratulera Lund för att ni sätter spaden i marken och visar att i Lund snackar man inte bara, här gör man också något, säger miljöminister Karolina Skog.

 

_________________________________________________________________________

Spårväg Lund C – ESS:

Spårvägen möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen, Brunnshög. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen och på sikt räknar med ytterligare 50 000 människor som bor eller arbetar i stråket.

Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder.

Spårvägsbygget startar i början av mars och ska enligt planen ha trafikstart under hösten 2019.