Delar av Vildanden till försäljning

- in Nyheter

AF Bostäder har påbörjat processen att sälja en tredjedel av Lunds största studentbostadsområde, Vildanden. Dyra upprustningskostnader och lägenheter som inte är ändamålsenliga  anges som två av skälen. Hur de nya villkoren kommer se ut och vem köparen blir är fortfarande oklart.

I slutet av januari fick alla studenter som hyr en bostad på Vildanden ett mail från AF Bostäder. Företaget har tagit beslutet att sälja en tredjedel av lägenheterna på Vildanden, totalt 313 bostäder.

Det är Vildandens familjedel, alltså tre- och fyrarummarna, som kommer att upphöra att vara studentbostäder. Anledningen är enligt AF Bostäder att det inom en snar framtid kommer att behövas en upprustning av lägenheterna som en annan fastighetsägare bättre skulle klara av. Bostäderna anses inte heller leva upp till kraven från dagens studenter, och en försäljning skulle hjälpa till att finansiera delar av AF Bostäders nya byggprojekt.

Oviss framtid med ny hyresvärd
Med en ny hyresvärd riskerar även villkoren för de boende att förändras. Nathalie Heed Torstensson hyr en av Vildandens fyror i andra hand tillsammans med två rumskompisar och en hund. För henne och för andra som bor i andra hand eller har husdjur kan framtiden bli oviss när AF Bostäder säljer.
– Jag har ingen aning om vad som kommer att hända, speciellt inte om den nya hyresvärden renoverar och höjer hyrorna. Jag har inte så bra köplats hos AF Bostäder och om man har husdjur är korridorrum inte aktuellt, säger hon.

AF Bostäder försäkrar att alla som bor i Vildandens lägenheter kommer att få bo kvar även efter försäljningen. Resten bestäms av förhandlingar med den nya fastighetsägaren.
– Vi vet ännu inte hur slutförhandlingarna kommer att se ut med en eventuell köpare. Men det finns lagar och regler om till exempel besittningsrätt som vi kommer att följa. Många saker kan den nya ägaren behöva förhandla om enskilt med varje hyresgäst, säger AF Bostäders VD Henrik Krantz.

Vem köparen blir och när affären blir av vågar varken Henrik Krantz eller AF Bostäders ordförande Pehr Andersson spekulera i.
– Vi samlar in ett antal olika intressenter och sedan tar vi det därifrån. Men vi letar så klart efter en seriös fastighetsägare med ett bra track record. Exakt när affären blir av vet vi inte, men vi räknar med någon gång under våren, säger Pehr Andersson.
I nuläget är det alltså svårt att förutse hur den nya hyressituationen kommer att se ut för de boende på Vildandens familjedel.

Boende: Lever upp till kraven
AF Bostäder skriver i mailet till sina hyresgäster att Vildandens större lägenheter inte är optimala som studentbostäder. De studenter som Lundagård intervjuat håller inte med.
– Jag förstår att det skulle bli kostsamt för AF Bostäder att rusta upp alla lägenheter, men jag köper inte att det är ändrade krav från dagens studenter som får dem att sälja, säger Johannes Mortenlind som bor i en av Vildandens treor med sin sambo.

Johannes Mortenlind menar att det är många studenter som i slutet av sina studier letar efter en större lägenhet i ett lugnare område, något som Vildandens familjedel erbjuder. Även Nathalie Heed Torstensson tycker att Vildandens treor och fyror fyller viktiga funktioner.
– Lägenheterna har nära till naturen och är bra för de som lever med barn eller husdjur. Det är väl anpassat för att bo kollektivt och det springer inte omkring massa fulla studenter hela tiden, som det kan göra i centrum, säger hon.

Henrik Krantz menar att AF Bostäder utgår från sin bostadskö och var de studenter som står i den vill bo.
– Det är säkert så att de som bor på Vildanden trivs jättebra. Men vi tittar på vår kö och var studenterna helst vill bo. Då kommer inte Vildanden i första hand, snarare i sista hand. Vårt uppdrag är att erbjuda de studenter som kommer till Lund en ändamålsenlig och billig bostad. Inte att uppfylla krav som ofta uppkommer efter att man har studerat klart, säger han.

Förstår att AF inte vill investera
Max Dagerman bor i en fyra på Vildanden tillsammans med två vänner. Han förstår AF Bostäders beslut, men hävdar i likhet med Johannes Mortenlind och Nathalie Heed Torstensson att lägenheterna fungerar bra som studentbostad.
– Lägenheterna fungerar väldigt bra för ett kollektivt boende till en förmånlig hyra, men det är klart att det finns ett stort behov av att renovera på olika sätt. I och med att Blekingska nationen ska flyttas från Väster och det studentliv som finns här avvecklas förstår jag att AF Bostäder inte vill investera i Vildanden. Det är lite tråkigt, men det tycker jag nog mest av nostalgiska skäl, säger Max Dagerman.