7 sätt att överleva i ”högriskzonen”

- in Nyheter

Igår förlängdes vattenvarningen igen, och risken att Lunds vatten förblir otjänligt en längre tid blir allt mer påtaglig. Här är därför ett flertal tips för att ta dig runt VA-Syd och säkra din vattenförsörjning inom högzonen i Lund.

1. Koka vattnet

Detta är en ”no brainer” – det är ju det VA-Syd rekommenderar. Men det gör det inte mindre sant, att göra ett storkok vatten är grunden till ditt drägliga liv inom zonens gränser.

2. Solar Water Disinfection (SODIS)

Solen är här, och för den som inte nöjer sig med att koka vattnet kan med en enkel vattenflaska eller dunk utnyttja dess kraft för att rensa ut alla bakterier och mikrober ur vattnet. Det räcker med att fylla flaskan och lägga den i solljus i två timmar (om vattnet är klart) eller två dygn (om vattnet är grumligt).

3. Improviserat kolfilter

Solen är också svår att lita på, då kan du med lite grillkol, sand och tyg skapa ett filter som renar vattnet. Lägg då tyget underst i lämpligt kärl med öppning överst och nederst, därefter kolen och överst sanden. Detta kommer att rena vattnet, men skapar ett grumligt vatten som bör kokas innan du dricker det.

4. Benfilter

Krossade och nedmalda skelettdelar är ett utmärkt filter för den som kan få tag på dem. Ett av få sätt att rensa ut tungmetaller och exempelvis arsenik ur vattnet. OBS: ta inga liv för att få tag på ben, det går att få exempelvis från slakteriavfall.

5. Cykelfilter

Varför inte rena vatten medan du cyklar? Det finns många cykelbaserade vattenfilter på marknaden för den som är villig att betala – ditt trampande driver då även en pump som pumpar vatten genom ett mer sofistikerat filter. Kan förmodligen, med rätt pump, även tillverkas hemma i kombination med ett ben- eller kolfilter.

6. Destillering

För den som vill vara extra noggrann räcker det inte med att koka vattnet – genom att destillera det tar du effektivt bort allt utom H och O ur vattnet. Koka upp vatten i ett kärl med smal öppning, sätt ett böjt rör i öppningen så att ångan samlas upp i röret. Vid rörets topp kan du sätta något nedkylande, så att vattnet kondenseras där. Vinkla sedan röret så att det kondenserade ångan droppar ner i ett annat kärl, som då kommer att ha helt renat vatten.

7. EXTREMLÖSNING: Hemfilter

Sluta ora dig över vattnet och bygg ett totalt, supersäkert, vattenfilter hemma. En bra modell har tre steg med tre vattenbehållare. Först en uppsamlingstank som utjämnar ett ojämnt flöde in i systemet genom att plocka upp och förvara det vatten som kommer in när kapaciteten redan är maxad. Sedan en slaggbehållare, där vattnet kan lämna av sig sitt slagg – slagget fungerar sedan i sin tur som filter för efterkommande vatten. Till sist bör man ha en tank med ett biofilter som rensar ut skadliga bakterier och andra mikroorganismer.

Med detta system kan du samla upp regnvatten, sjö- och flodvatten och även avloppsvatten och göra dig självförsörjande och förberedd på en långsiktig tillvaro i högriskzonen.

(Mer info på Bob’s site: http://biorealis.com/biofilter/drumbiofilter/ )